PARTEA GENERALĂ

TITLUL I – Principiile şi limitele aplicării legii procesuale penale

Art. 1 – Normele de procedură penală şi scopul acestora
Art. 2 – Legalitatea procesului penal
Art. 3 – Separarea funcţiilor judiciare
Art. 4 – Prezumţia de nevinovăţie
Art. 5 – Aflarea adevărului
Art. 6 – Ne bis in idem
Art. 7 – Obligativitatea punerii în mişcare şi a exercitării acţiunii penale
Art. 8 – Caracterul echitabil şi termenul rezonabil al procesului penal
Art. 9 – Dreptul la libertate şi siguranţă
Art. 10 – Dreptul la apărare
Art. 11 – Respectarea demnităţii umane şi a vieţii private
Art. 12 – Limba oficială şi dreptul la interpret
Art. 13 – Aplicarea legii procesuale penale în timp şi spaţiu

TITLUL II – Acţiunea penală şi acţiunea civilă în procesul penal

CAPITOLUL I – Acţiunea penală

Art. 14 – Obiectul şi exercitarea acţiunii penale
Art. 15 – Condiţiile de punere în mişcare sau de exercitare a acţiunii penale
Art. 16 – Cazurile care împiedică punerea în mişcare şi exercitarea acţiunii penale
Art. 17 – Stingerea acţiunii penale
Art. 18 – Continuarea procesului penal la cererea suspectului sau inculpatului

CAPITOLUL II – Acţiunea civilă

Art. 19 – Obiectul şi exercitarea acţiunii civile
Art. 20 – Constituirea ca parte civilă
Art. 21 – Introducerea în procesul penal a părţii responsabile civilmente
Art. 22 – Renunţarea la pretenţiile civile
Art. 23 – Tranzacţia, medierea şi recunoaşterea pretenţiilor civile
Art. 24 – Exercitarea acţiunii civile de către sau faţă de succesori
Art. 25 – Rezolvarea acţiunii civile în procesul penal
Art. 26 – Disjungerea acţiunii civile
Art. 27 – Cazurile de soluţionare a acţiunii civile la instanţa civilă
Art. 28 – Autoritatea hotărârii penale în procesul civil şi efectele hotărârii civile în procesul penal

TITLUL III – Participanţii în procesul penal

CAPITOLUL I – Dispoziţii generale

Art. 29 – Participanţii în procesul penal
Art. 30 – Organele judiciare
Art. 31 – Avocatul
Art. 32 – Părţile
Art. 33 – Subiecţii procesuali principali
Art. 34 – Alţi subiecţi procesuali

CAPITOLUL II – Competenţa organelor judiciare

SECŢIUNEA 1 – Competenţa funcţională, după materie şi după calitatea persoanei a instanţelor judecătoreşti

Art. 35 – Competenţa judecătoriei
Art. 36 – Competenţa tribunalului
Art. 37 – Competenţa tribunalului militar
Art. 38 – Competenţa curţii de apel
Art. 39 – Competenţa curţii militare de apel
Art. 40 – Competenţa Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie

SECŢIUNEA 2 – Competenţa teritorială a instanţelor judecătoreşti

Art. 41 – Competenţa pentru infracţiunile săvârşite pe teritoriul României
Art. 42 – Competenţa pentru infracţiunile săvârşite în afara teritoriului României

SECŢIUNEA 3 – Dispoziţii speciale privind competenţa instanţelor judecătoreşti

Art. 43 – Reunirea cauzelor
Art. 44 – Competenţa în caz de reunire a cauzelor
Art. 45 – Procedura de reunire a cauzelor
Art. 46 – Disjungerea cauzelor
Art. 47 – Excepţiile de necompetenţă
Art. 48 – Competenţa în caz de schimbare a calităţii inculpatului
Art. 49 – Competenţa în caz de schimbare a încadrării juridice sau a calificării faptei
Art. 50 – Declinarea de competenţă
Art. 51 – Conflictul de competenţă
Art. 52 – Chestiunile prealabile

SECŢIUNEA 4 – Competenţa judecătorului de drepturi şi libertăţi şi a judecătorului de cameră preliminară

Art. 53 – Competenţa judecătorului de drepturi şi libertăţi
Art. 54 – Competenţa judecătorului de cameră preliminară

SECŢIUNEA 5 – Organele de urmărire penală şi competenţa acestora

Art. 55 – Organele de urmărire penală
Art. 56 – Competenţa procurorului
Art. 57 – Competenţa organelor de cercetare penală
Art. 58 – Verificarea competenţei
Art. 59 – Extinderea competenţei teritoriale
Art. 60 – Cazurile urgente
Art. 61 – Actele încheiate de unele organe de constatare
Art. 62 – Actele încheiate de comandanţii de nave şi aeronave
Art. 63 – Dispoziţii comune

SECŢIUNEA 6 – Incompatibilitatea şi strămutarea

Art. 64 – Incompatibilitatea judecătorului
Art. 65 – Incompatibilitatea procurorului, a organului de cercetare penală, a magistratului-asistent şi a grefierului
Art. 66 – Abţinerea
Art. 67 – Recuzarea
Art. 68 – Procedura de soluţionare a abţinerii sau recuzării
Art. 69 – Procedura de soluţionare a abţinerii sau recuzării persoanei care efectuează urmărirea penală
Art. 70 – Procedura de soluţionare a abţinerii sau recuzării procurorului
Art. 71 – Temeiul strămutării
Art. 72 – Cererea de strămutare şi efectele acesteia
Art. 73 – Procedura de soluţionare a cererii de strămutare
Art. 74 – Soluţionarea cererii
Art. 75 – Alte dispoziţii
Art. 76 – Desemnarea altei instanţe pentru judecarea cauzei

CAPITOLUL III – Subiecţii procesuali principali şi drepturile acestora

Art. 77 – Suspectul
Art. 78 – Drepturile suspectului
Art. 79 – Persoana vătămată
Art. 80 – Desemnarea unui reprezentant al persoanelor vătămate
Art. 81 – Drepturile persoanei vătămate

CAPITOLUL IV – Inculpatul şi drepturile acestuia

Art. 82 – Inculpatul
Art. 83 – Drepturile inculpatului

CAPITOLUL V – Partea civilă şi drepturile acesteia

Art. 84 – Partea civilă
Art. 85 – Drepturile părţii civile

CAPITOLUL VI – Partea responsabilă civilmente şi drepturile acesteia

Art. 86 – Partea responsabilă civilmente
Art. 87 – Drepturile părţii responsabile civilmente

CAPITOLUL VII – Avocatul. Asistenţa juridică şi reprezentarea

Art. 88 – Avocatul
Art. 89 – Asistenţa juridică a suspectului sau a inculpatului
Art. 90 – Asistenţa juridică obligatorie a suspectului sau a inculpatului
Art. 91 – Avocatul din oficiu
Art. 92 – Drepturile avocatului suspectului şi inculpatului
Art. 93 – Asistenţa juridică a persoanei vătămate, a părţii civile şi a părţii responsabile civilmente
Art. 94 – Consultarea dosarului
Art. 95 – Dreptul de a formula plângere
Art. 96 – Reprezentarea

TITLUL IV – Probele, mijloacele de probă şi procedeele probatorii

CAPITOLUL I – Reguli generale

Art. 97 – Proba şi mijloacele de probă
Art. 98 – Obiectul probaţiunii
Art. 99 – Sarcina probei
Art. 100 – Administrarea probelor
Art. 101 – Principiul loialităţii administrării probelor
Art. 102 – Excluderea probelor obţinute în mod nelegal
Art. 103 – Aprecierea probelor

CAPITOLUL II – Audierea persoanelor

SECŢIUNEA 1 – Reguli generale în materia audierii persoanelor

Art. 104 – Persoanele audiate în cursul procesului penal
Art. 105 – Audierea prin interpret
Art. 106 – Reguli speciale privind ascultarea

SECŢIUNEA 2 – Audierea suspectului sau a inculpatului

Art. 107 – Întrebările privind persoana suspectului sau a inculpatului
Art. 108 – Comunicarea drepturilor şi a obligaţiilor
Art. 109 – Modul de ascultare
Art. 110 – Consemnarea declaraţiilor

SECŢIUNEA 3 – Audierea persoanei vătămate, a părţii civile şi a părţii responsabile civilmente

Art. 111 – Modul de audiere a persoanei vătămate
Art. 112 – Modul de audiere a părţii civile şi a părţii responsabile civilmente
Art. 113 – Protecţia persoanei vătămate şi a părţii civile

SECŢIUNEA 4 – Audierea martorilor

Art. 114 – Persoanele audiate ca martor
Art. 115 – Capacitatea de a fi martor
Art. 116 – Obiectul şi limitele declaraţiei martorului
Art. 117 – Persoanele care au dreptul de a refuza să dea declaraţii în calitate de martor
Art. 118 – Dreptul martorului de a nu se acuza
Art. 119 – Întrebările privind persoana martorului
Art. 120 – Comunicarea drepturilor şi obligaţiilor
Art. 121 – Jurământul şi declaraţia solemnă a martorului
Art. 122 – Modul de audiere a martorului
Art. 123 – Consemnarea declaraţiilor
Art. 124 – Cazurile speciale de audiere a martorului

SECŢIUNEA 5 – Protecţia martorilor

SUBSECŢIUNEA 1 – Protecţia martorilor ameninţaţi

Art. 125 – Martorul ameninţat
Art. 126 – Măsurile de protecţie dispuse în cursul urmăririi penale
Art. 127 – Măsurile de protecţie dispuse în cursul judecăţii
Art. 128 – Dispunerea măsurii protecţiei martorului în cursul judecăţii
Art. 129 – Audierea martorului protejat

SUBSECŢIUNEA 2 – Protecţia martorilor vulnerabili

Art. 130 – Martorul vulnerabil

SECŢIUNEA 6 – Confruntarea

Art. 131 – Confruntarea

CAPITOLUL III – Identificarea persoanelor şi a obiectelor

Art. 132 – Scopul şi obiectul măsurii
Art. 133 – Audierea prealabilă a persoanei care face identificarea
Art. 134 – Identificarea persoanelor
Art. 135 – Identificarea obiectelor
Art. 136 – Alte identificări
Art. 137 – Pluralitatea de identificări

CAPITOLUL IV – Metode speciale de supraveghere sau cercetare

Art. 138 – Dispoziţii generale
Art. 139 – Supravegherea tehnică
Art. 140 – Procedura de emitere a mandatului de supraveghere tehnică
Art. 141 – Autorizarea unor măsuri de supraveghere tehnică de către procuror
Art. 142 – Punerea în executare a mandatului de supraveghere tehnică
Art. 1421
Art. 143 – Consemnarea activităţilor de supraveghere tehnică
Art. 144 – Prelungirea măsurii supravegherii tehnice
Art. 145 – Informarea persoanei supravegheate
Art. 146 – Conservarea materialelor rezultate din supravegherea tehnică
Art. 1461Obţinerea datelor privind tranzacţiile financiare ale unei persoane
Art. 147 – Reţinerea, predarea şi percheziţionarea trimiterilor poştale
Art. 148 – Utilizarea investigatorilor sub acoperire sau cu identitate reală şi a colaboratorilor
Art. 149 – Măsurile de protecţie a investigatorilor sub acoperire şi a colaboratorilor
Art. 150 – Participarea autorizată la anumite activităţi
Art. 151 – Livrarea supravegheată
Art. 152 – Obţinerea datelor de trafic şi de localizare prelucrate de către furnizorii de reţele publice de comunicaţii electronice ori furnizorii de servicii de comunicaţii electronice destinate publicului
Art. 153 – Obţinerea de date privind situaţia financiară a unei persoane

CAPITOLUL V – Conservarea datelor informatice

Art. 154 – Conservarea datelor informatice
Art. 155 – Abrogat

CAPITOLUL VI – Percheziţia şi ridicarea de obiecte şi înscrisuri

Art. 156 – Dispoziţii comune

SECŢIUNEA 1 – Percheziţia domiciliară

Art. 157 – Cazurile şi condiţiile în care se poate dispune percheziţia domiciliară
Art. 158 – Procedura de emitere a mandatului de percheziţie domiciliară
Art. 159 – Efectuarea percheziţiei domiciliare
Art. 160 – Identificarea şi păstrarea obiectelor
Art. 161 – Procesul-verbal de percheziţie
Art. 162 – Măsurile privind obiectele ori înscrisurile ridicate
Art. 163 – Conservarea sau valorificarea obiectelor ridicate
Art. 164 – Dispoziţii speciale privind percheziţiile efectuate la o autoritate publică, instituţie publică sau la alte persoane juridice de drept public

SECŢIUNEA 2 – Alte forme de percheziţie

Art. 165 – Cazurile şi condiţiile în care se efectuează percheziţia corporală
Art. 166 – Efectuarea percheziţiei corporale
Art. 167 – Percheziţia unui vehicul
Art. 168 – Percheziţia informatică
Art. 1681Efectuarea percheziţiei informatice de lucrători de poliţie

SECŢIUNEA 3 – Ridicarea de obiecte şi înscrisuri

Art. 169 – Ridicarea de obiecte şi înscrisuri
Art. 170 – Predarea obiectelor, înscrisurilor sau a datelor informatice
Art. 171 – Ridicarea silită de obiecte şi înscrisuri

CAPITOLUL VII – Expertiza şi constatarea

Art. 172 – Dispunerea efectuării expertizei sau a constatării
Art. 173 – Numirea expertului
Art. 174 – Incompatibilitatea expertului
Art. 175 – Drepturile şi obligaţiile expertului
Art. 176 – Înlocuirea expertului
Art. 177 – Procedura efectuării expertizei
Art. 178 – Raportul de expertiză
Art. 179 – Audierea expertului
Art. 180 – Suplimentul de expertiză
Art. 181 – Efectuarea unei noi expertize
Art. 1811Obiectul constatării şi raportul de constatare
Art. 182 – Lămuririle cerute la institutul de emisiune
Art. 183 – Prezentarea scriptelor de comparaţie
Art. 184 – Expertiza medico-legală psihiatrică
Art. 185 – Autopsia medico-legală
Art. 186 – Exhumarea
Art. 187 – Autopsia medico-legală a fetusului sau a nou-născutului
Art. 188 – Expertiza toxicologică
Art. 189 – Examinarea medico-legală a persoanei
Art. 190 – Examinarea fizică
Art. 191 – Expertiza genetică judiciară

CAPITOLUL VIII – Cercetarea locului faptei şi reconstituirea

Art. 192 – Cercetarea la faţa locului
Art. 193 – Reconstituirea
Art. 194 – Prezenţa altor persoane la cercetarea la faţa locului şi la reconstituire
Art. 195 – Procesul-verbal de cercetare la faţa locului sau de reconstituire

CAPITOLUL IX – Fotografierea şi luarea amprentelor suspectului, inculpatului sau ale altor persoane

Art. 196 – Fotografierea şi luarea amprentelor suspectului, inculpatului sau ale altor persoane

CAPITOLUL X – Mijloace materiale de probă

Art. 197 – Obiectele ca mijloace de probă

CAPITOLUL XI – Înscrisurile

Art. 198 – Mijloacele de probă scrise
Art. 199 – Cuprinsul şi forma procesului-verbal
Art. 200 – Comisia rogatorie
Art. 201 – Delegarea

TITLUL V – Măsurile preventive şi alte măsuri procesuale

CAPITOLUL I – Măsurile preventive

SECŢIUNEA 1 – Dispoziţii generale

Art. 202 – Scopul, condiţiile generale de aplicare şi categoriile măsurilor preventive
Art. 203 – Organul judiciar competent şi actul prin care se dispune asupra măsurilor preventive
Art. 204 – Calea de atac împotriva încheierilor prin care se dispune asupra măsurilor preventive în cursul urmăririi penale
Art. 205 – Calea de atac împotriva încheierilor prin care se dispune asupra măsurilor preventive în procedura camerei preliminare
Art. 206 – Calea de atac împotriva încheierilor prin care se dispune asupra măsurilor preventive în cursul judecăţii
Art. 207 – Verificarea măsurilor preventive în procedura de cameră preliminară
Art. 208 – Verificarea măsurilor preventive în cursul judecăţii
Art. 2081Modificarea conţinutului unor măsuri preventive

SECŢIUNEA 2 – Reţinerea

Art. 209 – Reţinerea
Art. 210 – Încunoştinţarea despre reţinere

SECŢIUNEA 3 – Controlul judiciar

Art. 211 – Condiţii generale
Art. 212 – Luarea măsurii controlului judiciar de către procuror
Art. 213 – Calea de atac împotriva măsurii controlului judiciar dispuse de procuror
Art. 214 – Luarea măsurii controlului judiciar de către judecătorul de cameră preliminară sau instanţa de judecată
Art. 215 – Conţinutul controlului judiciar
Art. 2151Durata controlului judiciar

SECŢIUNEA 4 – Controlul judiciar pe cauţiune

Art. 216 – Condiţii generale
Art. 217 – Conţinutul cauţiunii

SECŢIUNEA 5 – Arestul la domiciliu

Art. 218 – Condiţiile generale de luare a măsurii arestului la domiciliu
Art. 219 – Luarea măsurii arestului la domiciliu de către judecătorul de drepturi şi libertăţi
Art. 220 – Luarea măsurii arestului la domiciliu de către judecătorul de cameră preliminară sau instanţa de judecată
Art. 221 – Conţinutul măsurii arestului la domiciliu
Art. 222 – Durata arestului la domiciliu

SECŢIUNEA 6 – Arestarea preventivă

Art. 223 – Condiţiile şi cazurile de aplicare a măsurii arestării preventive
Art. 224 – Propunerea de arestare preventivă a inculpatului în cursul urmăririi penale
Art. 225 – Soluţionarea propunerii de arestare preventivă în cursul urmăririi penale
Art. 226 – Admiterea propunerii de arestare preventivă în cursul urmăririi penale
Art. 227 – Respingerea propunerii de arestare preventivă în cursul urmăririi penale
Art. 228 – Încunoştinţarea despre arestarea preventivă şi locul de deţinere a inculpatului arestat preventiv
Art. 229 – Luarea măsurilor de ocrotire în caz de arestare preventivă în cursul urmăririi penale
Art. 230 – Mandatul de arestare preventivă
Art. 231 – Executarea mandatului de arestare preventivă emis în lipsa inculpatului
Art. 232 – Negăsirea persoanei prevăzute în mandatul de arestare preventivă
Art. 233 – Durata arestării preventive a inculpatului în cursul urmăririi penale
Art. 234 – Prelungirea arestării preventive în cursul urmăririi penale
Art. 235 – Procedura prelungirii arestării preventive în cursul urmăririi penale
Art. 236 – Admiterea propunerii de prelungire a arestării preventive în cursul urmăririi penale
Art. 237 – Respingerea propunerii de prelungire a arestării preventive în cursul urmăririi penale
Art. 238 – Arestarea preventivă a inculpatului în procedura de cameră preliminară şi în cursul judecăţii
Art. 239 – Durata maximă a arestării preventive a inculpatului în cursul judecăţii în primă instanţă
Art. 240 – Tratamentul medical sub pază permanentă

SECŢIUNEA 7 – Încetarea de drept, revocarea şi înlocuirea măsurilor preventive

Art. 241 – Încetarea de drept a măsurilor preventive
Art. 242 – Revocarea măsurilor preventive şi înlocuirea unei măsuri preventive cu o altă măsură preventivă

SECŢIUNEA 8 – Dispoziţii speciale privind măsurile preventive aplicate minorilor

Art. 243 – Condiţii speciale de aplicare faţă de minori a măsurilor preventive
Art. 244 – Condiţii speciale de executare a reţinerii şi arestării preventive dispuse faţă de minori

CAPITOLUL II – Aplicarea provizorie a măsurilor de siguranţă cu caracter medical

SECŢIUNEA 1 – Obligarea provizorie la tratament medical

Art. 245 – Condiţiile de aplicare şi conţinutul măsurii
Art. 246 – Procedura de aplicare şi de ridicare a măsurii

SECŢIUNEA 2 – Internarea medicală provizorie

Art. 247 – Condiţiile de aplicare şi conţinutul măsurii
Art. 248 – Procedura de aplicare şi de ridicare a măsurii

CAPITOLUL III – Măsurile asigurătorii, restituirea lucrurilor şi restabilirea situaţiei anterioare săvârşirii infracţiunii

Art. 249 – Condiţiile generale de luare a măsurilor asigurătorii
Art. 250 – Contestarea măsurilor asigurătorii
Art. 2501Contestarea măsurilor asigurătorii dispuse în cursul judecăţii
Art. 251 – Organele care aduc la îndeplinire măsurile asigurătorii
Art. 252 – Procedura sechestrului
Art. 2521 – Cazuri speciale de valorificare a bunurilor mobile sechestrate
Art. 2522 – Valorificarea bunurilor mobile sechestrate în cursul urmăririi penale
Art. 2523Valorificarea bunurilor mobile sechestrate în cursul judecăţii
Art. 2524 – Contestarea modului de valorificare a bunurilor mobile sechestrate
Art. 253 – Procesul-verbal de sechestru şi notarea sau înscrierea ipotecară
Art. 254 – Poprirea
Art. 255 – Restituirea lucrurilor
Art. 256 – Restabilirea situaţiei anterioare

TITLUL VI – Acte procesuale şi procedurale comune

CAPITOLUL I – Citarea, comunicarea actelor procedurale şi mandatul de aducere

Art. 257 – Modul de citare
Art. 258 – Conţinutul citaţiei
Art. 259 – Locul de citare
Art. 260 – Înmânarea citaţiei
Art. 261 – Înmânarea citaţiei altor persoane
Art. 2611 – Imposibilitatea de a comunica citaţia
Art. 262 – Dovada de primire şi procesul-verbal de predare a citaţiei
Art. 263 – Incidente privind citarea
Art. 264 – Comunicarea altor acte procedurale
Art. 265 – Mandatul de aducere
Art. 266 – Executarea mandatului de aducere
Art. 267 – Accesul la bazele electronice de date

CAPITOLUL II – Termenele

Art. 268 – Consecinţele nerespectării termenului
Art. 269 – Calculul termenelor procedurale
Art. 270 – Acte considerate ca făcute în termen
Art. 271 – Calculul termenelor în cazul măsurilor privative sau restrictive de drepturi

CAPITOLUL III – Cheltuielile judiciare

Art. 272 – Acoperirea cheltuielilor judiciare
Art. 273 – Sumele cuvenite martorului, expertului şi interpretului
Art. 274 – Plata cheltuielilor avansate de stat în caz de renunţare la urmărirea penală, condamnare, amânarea aplicării pedepsei sau renunţarea la aplicarea pedepsei
Art. 275 – Plata cheltuielilor avansate de stat în celelalte cazuri
Art. 276 – Plata cheltuielilor judiciare făcute de părţi

CAPITOLUL IV – Modificarea actelor procedurale, îndreptarea erorilor materiale şi înlăturarea unor omisiuni vădite

Art. 277 – Modificări în acte procedurale
Art. 278 – Îndreptarea erorilor materiale
Art. 279 – Înlăturarea unor omisiuni vădite

CAPITOLUL V – Nulităţile

Art. 280 – Efectele nulităţii
Art. 281 – Nulităţile absolute
Art. 282 – Nulităţile relative

CAPITOLUL VI – Amenda judiciară

Art. 283 – Abateri judiciare
Art. 284 – Procedura privitoare la amenda judiciară

PARTEA SPECIALĂ

TITLUL I – Urmărirea penală

CAPITOLUL I – Dispoziţii generale

Art. 285 – Obiectul urmăririi penale
Art. 286 – Actele organelor de urmărire penală
Art. 287 – Păstrarea unor acte de urmărire penală

CAPITOLUL II – Sesizarea organelor de urmărire penală

SECŢIUNEA 1 – Reglementări generale

Art. 288 – Modurile de sesizare
Art. 289 – Plângerea
Art. 290 – Denunţul
Art. 291 – Sesizările făcute de persoane cu funcţii de conducere şi de alte persoane
Art. 292 – Sesizarea din oficiu
Art. 293 – Constatarea infracţiunii flagrante
Art. 294 – Examinarea sesizării
Art. 2941Autorizări sau alte condiţii prealabile efectuării în continuare a urmăririi penale faţă de o persoană

SECŢIUNEA 2 – Plângerea prealabilă

Art. 295 – Plângerea prealabilă
Art. 296 – Termenul de introducere a plângerii prealabile
Art. 297 – Obligaţiile organului de urmărire penală în procedura plângerii prealabile
Art. 298 – Procedura în cazul infracţiunii flagrante

CAPITOLUL III – Conducerea şi supravegherea activităţii organelor de cercetare penală de către procuror

Art. 299 – Obiectul supravegherii
Art. 300 – Modalităţile de exercitare a supravegherii
Art. 301 – Trimiterea la organul competent
Art. 302 – Trecerea cauzei de la un organ de cercetare penală la altul
Art. 303 – Dispoziţiile date de procuror
Art. 304 – Infirmarea actelor procesuale sau procedurale

CAPITOLUL IV – Efectuarea urmăririi penale

SECŢIUNEA 1 – Desfăşurarea urmăririi penale

Art. 305 – Începerea urmăririi penale
Art. 306 – Obligaţiile organelor de urmărire penală
Art. 307 – Aducerea la cunoştinţă a calităţii de suspect
Art. 308 – Procedura audierii anticipate
Art. 309 – Punerea în mişcare a acţiunii penale
Art. 310 – Dispoziţii privind luarea unor măsuri faţă de făptuitor
Art. 311 – Extinderea urmăririi penale sau schimbarea încadrării juridice

SECŢIUNEA 2 – Suspendarea urmăririi penale

Art. 312 – Cazurile de suspendare
Art. 313 – Sarcina organului de urmărire pe timpul suspendării

SECŢIUNEA 3 – Clasarea şi renunţarea la urmărirea penală

Art. 314 – Soluţiile de neurmărire şi netrimitere în judecată
Art. 315 – Clasarea
Art. 316 – Înştiinţarea despre clasare
Art. 317 – Restituirea dosarului organului de cercetare penală
Art. 318 – Renunţarea la urmărire penală
Art. 319 – Continuarea urmăririi penale la cererea suspectului sau a inculpatului
Art. 320 – Modul de sesizare a procurorului pentru soluţionarea cauzei

SECŢIUNEA 4 – Terminarea urmăririi penale

Art. 321 – Înaintarea dosarului privind pe inculpat
Art. 322 – Verificarea lucrărilor urmăririi penale
Art. 323 – Restituirea cauzei sau trimiterea la alt organ de urmărire penală

SECŢIUNEA 5 – Dispoziţii privind efectuarea urmăririi penale de către procuror

Art. 324 – Efectuarea urmăririi penale de către procuror
Art. 325 – Preluarea cauzelor de la alte parchete
Art. 326 – Trimiterea cauzei la un alt parchet

CAPITOLUL V – Rezolvarea cauzelor şi sesizarea instanţei

Art. 327 – Rezolvarea cauzelor
Art. 328 – Cuprinsul rechizitoriului
Art. 329 – Actul de sesizare a instanţei
Art. 330 – Dispoziţiile privitoare la măsurile preventive sau asigurătorii
Art. 331 – Dispoziţiile privitoare la măsurile de siguranţă

CAPITOLUL VI – Reluarea urmăririi penale

Art. 332 – Cazurile de reluare a urmăririi penale
Art. 333 – Reluarea urmăririi penale după suspendare
Art. 334 – Reluarea urmăririi penale în caz de restituire
Art. 335 – Reluarea în caz de redeschidere a urmăririi penale

CAPITOLUL VII – Plângerea împotriva măsurilor şi actelor de urmărire penală

Art. 336 – Dreptul de a face plângere
Art. 337 – Obligaţia de înaintare a plângerii
Art. 338 – Termenul de rezolvare
Art. 339 – Plângerea împotriva actelor procurorului
Art. 340 – Plângerea împotriva soluţiilor de neurmărire sau netrimitere în judecată
Art. 341 – Soluţionarea plângerii de către judecătorul de cameră preliminară

TITLUL II – Camera preliminară

Art. 342 – Obiectul procedurii în camera preliminară
Art. 343 – Durata procedurii în camera preliminară
Art. 344 – Măsurile premergătoare
Art. 345 – Procedura în camera preliminară
Art. 346 – Soluţiile
Art. 347 – Contestaţia
Art. 348 – Măsurile preventive în procedura de cameră preliminară

TITLUL III – Judecata

CAPITOLUL I – Dispoziţii generale

Art. 349 – Rolul instanţei de judecată
Art. 350 – Locul unde se desfăşoară judecata
Art. 351 – Oralitatea, nemijlocirea şi contradictorialitatea
Art. 352 – Publicitatea şedinţei de judecată
Art. 353 – Citarea la judecată
Art. 354 – Compunerea instanţei
Art. 355 – Judecata de urgenţă în cauzele cu arestaţi preventiv sau aflaţi în arest la domiciliu
Art. 356 – Asigurarea apărării
Art. 357 – Atribuţiile preşedintelui completului
Art. 358 – Strigarea cauzei şi apelul celor citaţi
Art. 359 – Asigurarea ordinii şi solemnităţii şedinţei
Art. 360 – Constatarea infracţiunilor de audienţă
Art. 361 – Pregătirea şedinţei de judecată
Art. 362 – Măsurile preventive în cursul judecăţii
Art. 363 – Participarea procurorului la judecată
Art. 364 – Participarea inculpatului la judecată şi drepturile acestuia
Art. 365 – Participarea celorlalte părţi la judecată şi drepturile acestora
Art. 366 – Participarea persoanei vătămate şi a altor subiecţi procesuali la judecată şi drepturile acestora
Art. 367 – Suspendarea judecăţii
Art. 368 – Suspendarea judecăţii în caz de extrădare activă
Art. 369 – Notele privind desfăşurarea şedinţei de judecată
Art. 370 – Felul hotărârilor

CAPITOLUL II – Judecata în primă instanţă

SECŢIUNEA 1 – Desfăşurarea judecării cauzelor

Art. 371 – Obiectul judecăţii
Art. 372 – Verificările privitoare la inculpat
Art. 373 – Măsurile premergătoare privind martorii, experţii şi interpreţii
Art. 374 – Aducerea la cunoştinţă a învinuirii, lămuriri şi cereri
Art. 375 – Procedura în cazul recunoaşterii învinuirii
Art. 376 – Ordinea cercetării judecătoreşti
Art. 377 – Cercetarea judecătorească în cazul recunoaşterii învinuirii
Art. 378 – Audierea inculpatului
Art. 379 – Audierea coinculpaţilor
Art. 380 – Audierea persoanei vătămate, a părţii civile şi a părţii responsabile civilmente
Art. 381 – Audierea martorului şi a expertului
Art. 382 – Consemnarea declaraţiilor
Art. 383 – Renunţarea la probe şi imposibilitatea administrării probelor
Art. 384 – Prezentarea mijloacelor materiale de probă
Art. 385 – Amânarea pentru probe noi
Art. 386 – Schimbarea încadrării juridice
Art. 387 – Terminarea cercetării judecătoreşti
Art. 388 – Dezbaterile şi ordinea în care se dă cuvântul
Art. 389 – Ultimul cuvânt al inculpatului
Art. 390 – Concluziile scrise

SECŢIUNEA 2 – Deliberarea şi hotărârea instanţei

Art. 391 – Soluţionarea cauzei
Art. 392 – Deliberarea
Art. 393 – Obiectul deliberării
Art. 394 – Luarea hotărârii
Art. 395 – Reluarea cercetării judecătoreşti sau a dezbaterilor
Art. 396 – Rezolvarea acţiunii penale
Art. 397 – Rezolvarea acţiunii civile
Art. 398 – Cheltuielile judiciare
Art. 399 – Dispoziţiile cu privire la măsurile preventive
Art. 400 – Minuta
Art. 401 – Cuprinsul hotărârii
Art. 402 – Conţinutul părţii introductive
Art. 403 – Conţinutul expunerii
Art. 404 – Conţinutul dispozitivului
Art. 405 – Pronunţarea hotărârii
Art. 406 – Redactarea şi semnarea hotărârii
Art. 407 – Comunicarea hotărârii

CAPITOLUL III – Apelul

Art. 408 – Hotărârile supuse apelului
Art. 409 – Persoanele care pot face apel
Art. 410 – Termenul de declarare a apelului
Art. 411 – Repunerea în termen
Art. 412 – Declararea şi motivarea apelului
Art. 413 – Instanţa la care se depune apelul
Art. 414 – Renunţarea la apel
Art. 415 – Retragerea apelului
Art. 416 – Efectul suspensiv al apelului
Art. 417 – Efectul devolutiv al apelului şi limitele sale
Art. 418 – Neagravarea situaţiei în propriul apel
Art. 419 – Efectul extensiv al apelului
Art. 420 – Judecarea apelului
Art. 421 – Soluţiile la judecata în apel
Art. 422 – Chestiunile complementare
Art. 423 – Desfiinţarea hotărârii
Art. 424 – Conţinutul deciziei instanţei de apel şi comunicarea acesteia
Art. 425 – Limitele rejudecării

CAPITOLUL III1Contestaţia

Art. 4251 – Declararea şi soluţionarea contestaţiei

CAPITOLUL IV – Abrogat

CAPITOLUL V – Căile extraordinare de atac

SECŢIUNEA 1 – Contestaţia în anulare

Art. 426 – Cazurile de contestaţie în anulare
Art. 427 – Cererea de contestaţie în anulare
Art. 428 – Termenul de introducere a contestaţiei în anulare
Art. 429 – Instanţa competentă
Art. 430 – Suspendarea executării
Art. 431 – Admiterea în principiu
Art. 432 – Procedura de judecare

SECŢIUNEA 2 – Recursul în casaţie

Art. 433 – Scopul recursului în casaţie şi instanţa competentă
Art. 434 – Hotărârile supuse recursului în casaţie
Art. 435 – Termenul de declarare a recursului în casaţie
Art. 436 – Declararea recursului în casaţie
Art. 437 – Motivarea recursului în casaţie
Art. 438 – Cazurile în care se poate face recurs în casaţie
Art. 439 – Procedura de comunicare
Art. 440 – Admiterea în principiu
Art. 441 – Suspendarea executării
Art. 442 – Efectul devolutiv şi limitele sale
Art. 443 – Efectul extensiv şi limitele sale
Art. 444 – Neagravarea situaţiei în propriul recurs în casaţie
Art. 445 – Prezenţa părţilor şi a procurorului
Art. 446 – Judecarea recursului în casaţie
Art. 447 – Verificarea legalităţii hotărârii
Art. 448 – Soluţiile la judecata recursului în casaţie
Art. 449 – Desfiinţarea hotărârii şi conţinutul deciziei
Art. 450 – Limitele judecării
Art. 451 – Procedura de rejudecare

SECŢIUNEA 3 – Revizuirea

Art. 452 – Hotărârile supuse revizuirii
Art. 453 – Cazurile de revizuire
Art. 454 – Dovedirea unor cazuri de revizuire
Art. 455 – Persoanele care pot cere revizuirea
Art. 456 – Cererea de revizuire
Art. 457 – Termenul de introducere a cererii
Art. 458 – Instanţa competentă
Art. 459 – Admiterea în principiu
Art. 460 – Măsurile care pot fi luate odată cu sau ulterior admiterii în principiu
Art. 461 – Rejudecarea
Art. 462 – Soluţiile după rejudecare
Art. 463 – Calea de atac
Art. 464 – Efectele respingerii cererii de revizuire
Art. 465 – Revizuirea în cazul hotărârilor Curţii Europene a Drepturilor Omului

SECŢIUNEA 4 – Redeschiderea procesului penal în cazul judecării în lipsa persoanei condamnate

Art. 466 – Redeschiderea procesului penal în cazul judecării în lipsa persoanei condamnate
Art. 467 – Cererea de redeschidere a procesului penal
Art. 468 – Măsurile premergătoare
Art. 469 – Judecarea cererii de redeschidere a procesului
Art. 470 – Abrogat

CAPITOLUL VI – Dispoziţii privind asigurarea unei practici judiciare unitare

SECŢIUNEA 1 – Recursul în interesul legii

Art. 471 – Cererea de recurs în interesul legii
Art. 472 – Condiţiile de admisibilitate
Art. 473 – Judecarea recursului în interesul legii
Art. 474 – Conţinutul hotărârii şi efectele ei
Art. 4741Încetarea sau modificarea efectelor deciziei

SECŢIUNEA 2 – Sesizarea Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie în vederea pronunţării unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea unor chestiuni de drept

Art. 475 – Obiectul sesizării
Art. 476 – Procedura de judecată
Art. 477 – Conţinutul şi efectele hotărârii
Art. 4771Încetarea sau modificarea efectelor deciziei

TITLUL IV – Proceduri speciale

CAPITOLUL I – Acordul de recunoaştere a vinovăţiei

Art. 478 – Titularii acordului de recunoaştere a vinovăţiei şi limitele acestuia
Art. 479 – Obiectul acordului de recunoaştere a vinovăţiei
Art. 480 – Condiţiile încheierii acordului de recunoaştere a vinovăţiei
Art. 481 – Forma acordului de recunoaştere a vinovăţiei
Art. 482 – Conţinutul acordului de recunoaştere a vinovăţiei
Art. 483 – Sesizarea instanţei cu acordul de recunoaştere a vinovăţiei
Art. 484 – Procedura în faţa instanţei
Art. 485 – Soluţiile instanţei
Art. 486 – Soluţionarea acţiunii civile
Art. 487 – Cuprinsul sentinţei
Art. 488 – Calea de atac

CAPITOLUL I1 – Contestaţia privind durata procesului penal

Art. 4881 – Introducerea contestaţiei
Art. 4882 – Competenţa de soluţionare
Art. 4883 – Conţinutul contestaţiei
Art. 4884 – Procedura de soluţionare a contestaţiei
Art. 4885 – Soluţionarea contestaţiei
Art. 4886–  Soluţii

CAPITOLUL II – Procedura privind tragerea la răspundere penală a persoanei juridice

Art. 489 – Dispoziţii generale
Art. 490 – Obiectul acţiunii penale
Art. 491 – Reprezentarea persoanei juridice
Art. 492 – Locul de citare a persoanei juridice
Art. 493 – Măsurile preventive
Art. 494 – Măsurile asigurătorii
Art. 495 – Procedura de informare
Art. 496 – Efectele fuziunii, absorbţiei, divizării, reducerii capitalului social, ale dizolvării sau lichidării persoanei juridice condamnate
Art. 497 – Punerea în executare a pedepsei amenzii
Art. 498 – Punerea în executare a pedepsei complementare a dizolvării persoanei juridice
Art. 499 – Punerea în executare a pedepsei complementare a suspendării activităţii persoanei juridice
Art. 500 – Punerea în executare a pedepsei complementare a închiderii unor puncte de lucru ale persoanei juridice
Art. 501 – Punerea în executare a pedepsei complementare a interzicerii persoanei juridice de a participa la procedurile de achiziţii publice
Art. 5011Punerea în executare a pedepsei complementare a plasării sub supraveghere judiciară
Art. 502 – Punerea în executare a pedepsei complementare a afişării sau publicării hotărârii de condamnare
Art. 503 – Supravegherea executării pedepselor complementare aplicate persoanelor juridice

CAPITOLUL III – Procedura în cauzele cu infractori minori

Art. 504 – Dispoziţii generale
Art. 505 – Persoanele chemate la organul de urmărire penală
Art. 506 – Referatul de evaluare a minorului
Art. 507 – Compunerea instanţei
Art. 508 – Persoanele chemate la judecarea minorilor
Art. 509 – Desfăşurarea judecăţii
Art. 510 – Inculpaţii minori cu majori
Art. 511 – Punerea în executare a măsurilor educative neprivative de libertate
Art. 512 – Abrogat
Art. 513 – Prelungirea sau înlocuirea măsurilor educative neprivative de libertate
Art. 514 – Punerea în executare a internării într-un centru educativ
Art. 515 – Punerea în executare a internării într-un centru de detenţie
Art. 516 – Schimbările privind măsura educativă a internării într-un centru educativ
Art. 517 – Schimbările privind măsura educativă a internării într-un centru de detenţie
Art. 518 – Schimbarea regimului de executare
Art. 519 – Amânarea sau întreruperea executării măsurilor privative de libertate
Art. 520 – Dispoziţii privind apelul

CAPITOLUL IV – Procedura dării în urmărire

Art. 521 – Darea în urmărire
Art. 522 – Urmărirea
Art. 523 – Activităţile ce pot fi efectuate în procedura urmăririi
Art. 524 – Supravegherea tehnică, reţinerea, predarea şi percheziţionarea corespondenţei şi a obiectelor, percheziţia şi obţinerea datelor de trafic şi de localizare prelucrate de către furnizorii de reţele publice de comunicaţii electronice ori furnizorii de servicii de comunicaţii electronice destinate publicului în procedura dării în urmărire
Art. 525 – Ridicarea de obiecte sau înscrisuri în procedura dării în urmărire
Art. 526 – Revocarea urmăririi

CAPITOLUL V – Procedura reabilitării

Art. 527 – Reabilitarea
Art. 528 – Reabilitarea de drept
Art. 529 – Reabilitarea judecătorească
Art. 530 – Cererea de reabilitare
Art. 531 – Măsurile premergătoare
Art. 532 – Respingerea cererii pentru neîndeplinirea condiţiilor de formă şi fond
Art. 533 – Soluţionarea cererii
Art. 534 – Situaţiile privind despăgubirile civile
Art. 535 – Contestaţia
Art. 536 – Anularea reabilitării
Art. 537 – Menţiunile despre reabilitare

CAPITOLUL VI – Procedura reparării pagubei materiale sau a daunei morale în caz de eroare judiciară sau în caz de privare nelegală de libertate ori în alte cazuri

Art. 538 – Dreptul la repararea pagubei în caz de eroare judiciară
Art. 539 – Dreptul la repararea pagubei în cazul privării nelegale de libertate
Art. 540 – Felul şi întinderea reparaţiei
Art. 541 – Acţiunea pentru repararea pagubei
Art. 542 – Acţiunea în regres

CAPITOLUL VII – Procedura în caz de dispariţie a dosarelor judiciare şi a înscrisurilor judiciare

Art. 543 – Constatarea dispariţiei dosarului sau înscrisului
Art. 544 – Obiectul procedurii speciale
Art. 545 – Competenţa în cazul înlocuirii sau reconstituirii
Art. 546 – Înlocuirea înscrisului
Art. 547 – Reconstituirea înscrisului sau dosarului

CAPITOLUL VIII – Procedura privind cooperarea judiciară internaţională şi punerea în aplicare a tratatelor internaţionale în materie penală

SECŢIUNEA 1 – Dispoziţii generale

Art. 548 – Dispoziţii privind asistenţa judiciară internaţională

SECŢIUNEA 2 – Recunoaşterea unor acte judiciare străine

Art. 549 – Executarea dispoziţiilor civile dintr-o hotărâre judecătorească penală străină

CAPITOLUL IX – Procedura de confiscare sau desfiinţare a unui înscris în cazul clasării

Art. 5491 – Procedura de confiscare sau de desfiinţare a unui înscris în cazul clasării

TITLUL V – Executarea hotărârilor penale

CAPITOLUL I – Dispoziţii generale

Art. 550 – Hotărârile executorii
Art. 551 – Rămânerea definitivă a hotărârii primei instanţe
Art. 552 – Rămânerea definitivă a hotărârii instanţei de apel şi a hotărârii pronunţate în calea de atac a contestaţiei
Art. 553 – Instanţa de executare
Art. 554 – Judecătorul delegat cu executarea

CAPITOLUL II – Punerea în executare a hotărârilor

SECŢIUNEA 1 – Punerea în executare a pedepselor principale

Art. 555 – Punerea în executare a pedepsei închisorii sau a detenţiunii pe viaţă şi a pedepsei accesorii
Art. 556 – Trimiterea spre executare a mandatului
Art. 557 – Executarea mandatului de executare a pedepsei şi a ordinului de interzicere a părăsirii ţării. Acordul instanţei de părăsire a ţării
Art. 558 – Încunoştinţarea despre arestare în vederea executării mandatului
Art. 559 – Punerea în executare a amenzii penale
Art. 560 – Înlocuirea pedepsei amenzii cu prestarea unei munci neremunerate în folosul comunităţii
Art. 561 – Înlocuirea muncii neremunerate în folosul comunităţii cu închisoarea

SECŢIUNEA 2 – Punerea în executare a pedepselor complementare

Art. 562 – Interzicerea exercitării unor drepturi
Art. 563 – Interzicerea străinului de a se afla pe teritoriul României
Art. 564 – Degradarea militară
Art. 565 – Publicarea hotărârii de condamnare

SECŢIUNEA 3 – Punerea în executare a măsurilor de siguranţă

Art. 566 – Obligarea la tratament medical
Art. 567 – Obligaţiile în legătură cu tratamentul medical
Art. 568 – Înlocuirea sau încetarea obligării la tratament medical
Art. 569 – Internarea medicală
Art. 570 – Obligaţiile în legătură cu internarea medicală
Art. 571 – Menţinerea, înlocuirea sau încetarea măsurii internării medicale
Art. 572 – Măsurile de siguranţă provizorii
Art. 573 – Interzicerea exercitării dreptului de a ocupa o funcţie sau de a exercita o profesie ori o altă activitate
Art. 574 – Executarea confiscării speciale şi a confiscării extinse

SECŢIUNEA 4 – Punerea în executare a altor dispoziţii

Art. 575 – Avertismentul
Art. 576 – Măsurile şi obligaţiile impuse de instanţă

SECŢIUNEA 5 – Punerea în executare a amenzii judiciare şi a cheltuielilor judiciare avansate de stat

Art. 577 – Amenzile judiciare
Art. 578 – Cheltuielile judiciare avansate de stat

SECŢIUNEA 6 – Punerea în executare a dispoziţiilor civile din hotărâre

Art. 579 – Restituirea lucrurilor şi valorificarea celor neridicate
Art. 580 – Înscrisurile declarate false
Art. 581 – Despăgubirile civile şi cheltuielile judiciare

CAPITOLUL III – Alte dispoziţii privind executarea

SECŢIUNEA 1 – Condamnarea în cazul anulării sau revocării renunţării la aplicarea pedepsei sau a amânării aplicării pedepsei

Art. 5811 – Anularea renunţării la aplicarea pedepsei
Art. 582 – Revocarea sau anularea amânării aplicării pedepsei

SECŢIUNEA 11Schimbări în executarea unor hotărâri

Art. 583 – Revocarea sau anularea suspendării executării pedepsei
Art. 584 – Înlocuirea pedepsei detenţiunii pe viaţă
Art. 585 – Alte modificări de pedepse
Art. 586 – Înlocuirea pedepsei amenzii cu pedeapsa închisorii
Art. 587 – Liberarea condiţionată
Art. 588 – Anularea şi revocarea liberării condiţionate

SECŢIUNEA 2 – Amânarea executării pedepsei închisorii sau a detenţiunii pe viaţă

Art. 589 – Cazurile de amânare
Art. 590 – Obligaţiile condamnatului în cazul amânării executării
Art. 591 – Instanţa competentă

SECŢIUNEA 3 – Întreruperea executării pedepsei închisorii sau a detenţiunii pe viaţă

Art. 592 – Cazurile de întrerupere
Art. 593 – Instanţa competentă
Art. 594 – Evidenţa întreruperii executării pedepsei

SECŢIUNEA 4 – Înlăturarea sau modificarea pedepsei

Art. 595 – Intervenirea unei legi penale noi
Art. 596 – Amnistia şi graţierea

CAPITOLUL IV – Dispoziţii comune

Art. 597 – Procedura la instanţa de executare
Art. 598 – Contestaţia la executare
Art. 599 – Rezolvarea contestaţiei la executare
Art. 600 – Contestaţia privind executarea dispoziţiilor civile
Art. 601 – Contestaţia privitoare la amenzile judiciare
Art. 6011 – Soluţionarea cererilor fictive

TITLUL VI – Dispoziţii finale

Art. 602 – Termenii explicaţi în Codul penal
Art. 603 – Intrarea în vigoare