Art. 64. Incompatibilitatea judecătorului

(1) Judecătorul este incompatibil dacă: a) a fost reprezentant sau avocat al unei părţi ori al unui subiect procesual principal, chiar şi în altă cauză; b) este rudă sau afin, până la gradul al IV-lea inclusiv, ori se află într-o… Read moreArt. 64. Incompatibilitatea judecătorului

Art. 65. Incompatibilitatea procurorului, a organului de cercetare penală, a magistratului-asistent şi a grefierului

(1) Dispoziţiile art. 64 alin. (1) lit. a)-d) şi f) se aplică procurorului şi organului de cercetare penală. (2) Dispoziţiile art. 64 alin. (1) se aplică magistratului-asistent şi grefierului. (3) Dispoziţiile art. 64 alin. (2) se aplică procurorului şi magistratului-asistent… Read moreArt. 65. Incompatibilitatea procurorului, a organului de cercetare penală, a magistratului-asistent şi a grefierului

Art. 66. Abţinerea

(1) Persoana incompatibilă este obligată să declare, după caz, preşedintelui instanţei, procurorului care supraveghează urmărirea penală sau procurorului ierarhic superior că se abţine de a participa la procesul penal, cu arătarea cazului de incompatibilitate şi a temeiurilor de fapt care… Read moreArt. 66. Abţinerea

Art. 67. Recuzarea

(1) În cazul în care persoana incompatibilă nu a făcut declaraţie de abţinere, părţile, subiecţii procesuali principali sau procurorul pot face cerere de recuzare, de îndată ce au aflat despre existenţa cazului de incompatibilitate. (2) Cererea de recuzare se formulează… Read moreArt. 67. Recuzarea

Art. 68. Procedura de soluţionare a abţinerii sau recuzării

(1) Abţinerea sau recuzarea judecătorului de drepturi şi libertăţi şi a judecătorului de cameră preliminară se soluţionează de un judecător de la aceeaşi instanţă. (2) Abţinerea sau recuzarea judecătorului care face parte din completul de judecată se soluţionează de un… Read moreArt. 68. Procedura de soluţionare a abţinerii sau recuzării

Art. 69. Procedura de soluţionare a abţinerii sau recuzării persoanei care efectuează urmărirea penală

(1) Asupra abţinerii sau recuzării persoanei care efectuează urmărirea penală se pronunţă procurorul care supraveghează urmărirea penală. (2) Cererea de recuzare se adresează fie persoanei recuzate, fie procurorului. În cazul în care cererea este adresată persoanei care efectuează urmărirea penală,… Read moreArt. 69. Procedura de soluţionare a abţinerii sau recuzării persoanei care efectuează urmărirea penală

Art. 70. Procedura de soluţionare a abţinerii sau recuzării procurorului

(1) În tot cursul procesului penal, asupra abţinerii sau recuzării procurorului se pronunţă procurorul ierarhic superior. (2) Declaraţia de abţinere sau cererea de recuzare se adresează, sub sancţiunea inadmisibilităţii, procurorului ierarhic superior. Inadmisibilitatea se constată de procurorul, judecătorul sau de… Read moreArt. 70. Procedura de soluţionare a abţinerii sau recuzării procurorului

Art. 71. Temeiul strămutării

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie strămută judecarea unei cauze de la curtea de apel competentă la o altă curte de apel, iar curtea de apel strămută judecarea unei cauze de la un tribunal sau, după caz, de la o… Read moreArt. 71. Temeiul strămutării

Art. 72. Cererea de strămutare şi efectele acesteia

(1) Strămutarea poate fi cerută de părţi, de persoana vătămată sau de procuror. (2)Cererea se depune la instanţa de unde se solicită strămutarea şi trebuie să cuprindă indicarea temeiului de strămutare, precum şi motivarea în fapt şi în drept. (3)… Read moreArt. 72. Cererea de strămutare şi efectele acesteia

Art. 73. Procedura de soluţionare a cererii de strămutare

(1) Soluţionarea cererii de strămutare se face în şedinţă publică, cu participarea procurorului, în cel mult 30 de zile de la data înregistrării cererii. (2) Preşedintele instanţei ierarhic superioare celei la care se află cauza ia măsuri pentru încunoştinţarea părţilor… Read moreArt. 73. Procedura de soluţionare a cererii de strămutare