Art. 192. Cercetarea la faţa locului

(1) Cercetarea la faţa locului se dispune de către organul de urmărire penală, iar în cursul judecăţii de către instanţa de judecată, atunci când este necesară constatarea directă în scopul determinării sau clarificării unor împrejurări de fapt ce prezintă importanţă… Read moreArt. 192. Cercetarea la faţa locului

Art. 193. Reconstituirea

(1) Organul de urmărire penală sau instanţa de judecată, dacă găseşte necesar pentru verificarea şi precizarea unor date sau probe administrate ori pentru a stabili împrejurări de fapt ce prezintă importanţă pentru soluţionarea cauzei, poate să procedeze la reconstituirea, în… Read moreArt. 193. Reconstituirea

Art. 194. Prezenţa altor persoane la cercetarea la faţa locului şi la reconstituire

Organul de urmărire penală sau instanţa de judecată poate dispune prezenţa medicului legist sau a oricăror persoane a căror prezenţă o consideră necesară.

Art. 195. Procesul-verbal de cercetare la faţa locului sau de reconstituire

(1) Despre efectuarea cercetării la faţa locului sau a reconstituirii se încheie un proces-verbal, care trebuie să cuprindă, pe lângă menţiunile prevăzute la art. 199, următoarele: a) indicarea ordonanţei sau a încheierii prin care s-a dispus măsura; b) numele, prenumele… Read moreArt. 195. Procesul-verbal de cercetare la faţa locului sau de reconstituire