Art. 198. Mijloacele de probă scrise

(1) Înscrisurile pot servi ca mijloace de probă, dacă, din conţinutul lor, rezultă fapte sau împrejurări de natură să contribuie la aflarea adevărului. (2) Procesul-verbal ce cuprinde constatările personale ale organului de urmărire penală sau ale instanţei de judecată este… Read moreArt. 198. Mijloacele de probă scrise

Art. 199. Cuprinsul şi forma procesului-verbal

(1) Procesul-verbal cuprinde: a) numele, prenumele şi calitatea celui care îl încheie; b) locul unde este încheiat; c) data la care s-a încheiat procesul-verbal; d) data şi ora la care a început şi s-a sfârşit activitatea consemnată în procesul-verbal; e)… Read moreArt. 199. Cuprinsul şi forma procesului-verbal

Art. 200. Comisia rogatorie

(1) Când un organ de urmărire penală sau instanţa de judecată nu are posibilitatea să asculte un martor, să facă o cercetare la faţa locului, să procedeze la ridicarea unor obiecte sau să efectueze orice alt act procedural, se poate… Read moreArt. 200. Comisia rogatorie