Art. 241. Încetarea de drept a măsurilor preventive

(1) Măsurile preventive încetează de drept: a) la expirarea termenelor prevăzute de lege sau stabilite de organele judiciare ori, în cursul urmăririi penale sau în cursul judecăţii în primă instanţă, la împlinirea duratei maxime prevăzute de lege; b) în cazurile… Read moreArt. 241. Încetarea de drept a măsurilor preventive

Art. 242. Revocarea măsurilor preventive şi înlocuirea unei măsuri preventive cu o altă măsură preventivă

(1) Măsura preventivă se revocă, din oficiu sau la cerere, în cazul în care au încetat temeiurile care au determinat-o ori au apărut împrejurări noi din care rezultă nelegalitatea măsurii, dispunându-se, în cazul reţinerii şi arestării preventive, punerea în libertate… Read moreArt. 242. Revocarea măsurilor preventive şi înlocuirea unei măsuri preventive cu o altă măsură preventivă