Art. 332. Cazurile de reluare a urmăririi penale

(1) Urmărirea penală este reluată în caz de: a) încetare a cauzei de suspendare; b) restituire a cauzei de către judecătorul de cameră preliminară; c) redeschidere a urmăririi penale. (2) Reluarea urmăririi penale nu poate avea loc dacă a intervenit… Read moreArt. 332. Cazurile de reluare a urmăririi penale

Art. 333. Reluarea urmăririi penale după suspendare

Reluarea urmăririi penale după suspendare are loc când se constată de procuror ori de organul de cercetare penală, după caz, că a încetat cauza care a determinat suspendarea. Organul de cercetare penală care constată că a încetat cauza de suspendare… Read moreArt. 333. Reluarea urmăririi penale după suspendare

Art. 334. Reluarea urmăririi penale în caz de restituire

(1) Urmărirea penală este reluată atunci când judecătorul de cameră preliminară a dispus restituirea cauzei la parchet în temeiul art. 346 alin. (3) lit. b). (2) În cazul în care hotărârea se întemeiază pe dispoziţiile art. 346 alin. (3) lit…. Read moreArt. 334. Reluarea urmăririi penale în caz de restituire

Art. 335. Reluarea în caz de redeschidere a urmăririi penale

(1) Dacă procurorul ierarhic superior celui care a dispus soluţia constată, ulterior, că nu a existat împrejurarea pe care se întemeia clasarea, infirmă ordonanţa şi dispune redeschiderea urmăririi penale. Dispoziţiile art. 317 se aplică în mod corespunzător. (2) În cazul… Read moreArt. 335. Reluarea în caz de redeschidere a urmăririi penale