Art. 349. Rolul instanţei de judecată

(1) Instanţa de judecată soluţionează cauza dedusă judecăţii cu garantarea respectării drepturilor subiecţilor procesuali şi asigurarea administrării probelor pentru lămurirea completă a împrejurărilor cauzei în scopul aflării adevărului, cu respectarea deplină a legii. (2) Instanţa poate soluţiona cauza numai pe… Read moreArt. 349. Rolul instanţei de judecată

Art. 351. Oralitatea, nemijlocirea şi contradictorialitatea

(1) Judecata cauzei se face în faţa instanţei constituite potrivit legii şi se desfăşoară în şedinţă, oral, nemijlocit şi în contradictoriu. (2) Instanţa este obligată să pună în discuţie cererile procurorului, ale părţilor sau ale celorlalţi subiecţi procesuali şi excepţiile… Read moreArt. 351. Oralitatea, nemijlocirea şi contradictorialitatea

Art. 352. Publicitatea şedinţei de judecată

(1) Şedinţa de judecată este publică, cu excepţia cazurilor prevăzute de lege. Şedinţa desfăşurată în camera de consiliu nu este publică. (2) Nu pot asista la şedinţa de judecată minorii sub 18 ani, cu excepţia situaţiei în care aceştia au… Read moreArt. 352. Publicitatea şedinţei de judecată

Art. 353. Citarea la judecată

(1) Judecata poate avea loc numai dacă persoana vătămată şi părţile sunt legal citate şi procedura este îndeplinită. Inculpatul, partea civilă, partea responsabilă civilmente şi, după caz, reprezentanţii legali ai acestora se citează din oficiu de către instanţă. Instanţa poate… Read moreArt. 353. Citarea la judecată

Art. 355. Judecata de urgenţă în cauzele cu arestaţi preventiv sau aflaţi în arest la domiciliu

(1) Dacă în cauză sunt inculpaţi arestaţi preventiv sau aflaţi în arest la domiciliu, judecata se face de urgenţă şi cu precădere, termenele de judecată fiind, de regulă, de 7 zile. (2) Pentru motive temeinic justificate, instanţa poate acorda termene… Read moreArt. 355. Judecata de urgenţă în cauzele cu arestaţi preventiv sau aflaţi în arest la domiciliu

Art. 356. Asigurarea apărării

(1) Persoana vătămată, inculpatul, celelalte părţi şi avocaţii acestora au dreptul să ia cunoştinţă de actele dosarului în tot cursul judecăţii. (2) Când persoana vătămată sau una dintre părţi se află în stare de deţinere, preşedintele completului ia măsuri ca… Read moreArt. 356. Asigurarea apărării

Art. 357. Atribuţiile preşedintelui completului

(1) Preşedintele completului conduce şedinţa, îndeplinind toate îndatoririle prevăzute de lege, şi decide asupra cererilor formulate de procuror, persoana vătămată şi de părţi, dacă rezolvarea acestora nu este dată în căderea completului. (2) În cursul judecăţii, preşedintele, după consultarea celorlalţi… Read moreArt. 357. Atribuţiile preşedintelui completului

Art. 358. Strigarea cauzei şi apelul celor citaţi

(1) Preşedintele completului anunţă, potrivit ordinii de pe lista de şedinţă, cauza a cărei judecare este la rând, dispune a se face apelul părţilor şi al celorlalte persoane citate şi constată care dintre ele s-au prezentat. În cazul participanţilor care… Read moreArt. 358. Strigarea cauzei şi apelul celor citaţi