Art. 372. Verificările privitoare la inculpat

(1) La termenul de judecată, după strigarea cauzei şi apelul părţilor, preşedintele verifică identitatea inculpatului. (2) În cazul inculpatului persoană juridică, preşedintele face verificări cu privire la denumire, sediul social şi sediile secundare, codul unic de identificare, identitatea şi calitatea… Read moreArt. 372. Verificările privitoare la inculpat

Art. 373. Măsurile premergătoare privind martorii, experţii şi interpreţii

(1) După apelul martorilor, experţilor şi interpreţilor, preşedintele cere martorilor prezenţi să părăsească sala de şedinţă şi le pune în vedere să nu se îndepărteze fără încuviinţarea sa. (2) Experţii rămân în sala de şedinţă, în afară de cazul în… Read moreArt. 373. Măsurile premergătoare privind martorii, experţii şi interpreţii

Art. 374. Aducerea la cunoştinţă a învinuirii, lămuriri şi cereri

(1) La primul termen la care procedura de citare este legal îndeplinită şi cauza se află în stare de judecată, preşedintele dispune ca grefierul să dea citire actului prin care s-a dispus trimiterea în judecată ori, după caz, a celui… Read moreArt. 374. Aducerea la cunoştinţă a învinuirii, lămuriri şi cereri

Art. 375. Procedura în cazul recunoaşterii învinuirii

(1) Dacă inculpatul solicită ca judecata să aibă loc în condiţiile prevăzute la art. 374 alin. (4), instanţa procedează la ascultarea acestuia, după care, luând concluziile procurorului şi ale celorlalte părţi, se pronunţă asupra cererii. (11) Inculpatul poate recunoaşte faptele… Read moreArt. 375. Procedura în cazul recunoaşterii învinuirii

Art. 376. Ordinea cercetării judecătoreşti

(1) Instanţa începe efectuarea cercetării judecătoreşti când cauza se află în stare de judecată. (2) Ordinea de efectuare a actelor de cercetare judecătorească este cea prevăzută în dispoziţiile cuprinse în prezenta secţiune. (3) După audierea inculpatului, a persoanei vătămate, a… Read moreArt. 376. Ordinea cercetării judecătoreşti

Art. 377. Cercetarea judecătorească în cazul recunoaşterii învinuirii

(1) Dacă a dispus ca judecata să aibă loc în condiţiile prevăzute la art. 375 alin. (1), instanţa administrează proba cu înscrisurile încuviinţate. (2) Înscrisurile pot fi prezentate la termenul la care instanţa se pronunţă asuprea cererii prevăzute la art…. Read moreArt. 377. Cercetarea judecătorească în cazul recunoaşterii învinuirii

Art. 378. Audierea inculpatului

(1) Inculpatul este lăsat să arate tot ce ştie despre fapta pentru care a fost trimis în judecată, apoi i se pot pune întrebări în mod nemijlocit de către procuror, de persoana vătămată, de partea civilă, de partea responsabilă civilmente,… Read moreArt. 378. Audierea inculpatului

Art. 379. Audierea coinculpaţilor

(1) Dacă sunt mai mulţi inculpaţi, audierea fiecăruia dintre ei se face în prezenţa celorlalţi inculpaţi. (2) Când interesul aflării adevărului o cere, instanţa poate dispune audierea vreunuia dintre inculpaţi fără ca ceilalţi să fie de faţă. (3) Declaraţiile luate… Read moreArt. 379. Audierea coinculpaţilor

Art. 380. Audierea persoanei vătămate, a părţii civile şi a părţii responsabile civilmente

(1) Instanţa procedează la audierea persoanei vătămate, a părţii civile şi a părţii responsabile civilmente potrivit dispoziţiilor art. 111 şi 112, după ascultarea inculpatului şi, după caz, a coinculpaţilor. (2) Persoanele menţionate sunt lăsate să arate tot ce ştiu despre… Read moreArt. 380. Audierea persoanei vătămate, a părţii civile şi a părţii responsabile civilmente