Art. 381. Audierea martorului şi a expertului

(1) Audierea martorului se face potrivit dispoziţiilor art. 119-124, care se aplică în mod corespunzător. (2) Dacă martorul a fost propus de către procuror, acestuia i se pot pune în mod nemijlocit întrebări de către procuror, inculpat, persoana vătămată, partea… Read moreArt. 381. Audierea martorului şi a expertului

Art. 382. Consemnarea declaraţiilor

Declaraţiile şi răspunsurile inculpaţilor, ale martorilor ori ale altor persoane audiate în cauză se consemnează întocmai în condiţiile prevăzute la art. 110 alin. (1)-(4), întrebările respinse urmând a fi consemnate în încheierea de şedinţă potrivit art. 378-380.

Art. 383. Renunţarea la probe şi imposibilitatea administrării probelor

(1) Procurorul, persoana vătămată şi părţile pot renunţa la probele pe care le-au propus. (2) După punerea în discuţie a renunţării, instanţa poate dispune ca proba să nu mai fie administrată, dacă apreciază că nu mai este necesar. (3) Dacă… Read moreArt. 383. Renunţarea la probe şi imposibilitatea administrării probelor

Art. 385. Amânarea pentru probe noi

Dacă din cercetarea judecătorească rezultă că pentru lămurirea faptelor sau împrejurărilor cauzei este necesară administrarea de probe noi, instanţa dispune fie judecarea cauzei în continuare, fie amânarea ei pentru administrarea probelor.

Art. 386. Schimbarea încadrării juridice

(1) Dacă în cursul judecăţii se consideră că încadrarea juridică dată faptei prin actul de sesizare urmează a fi schimbată, instanţa este obligată să pună în discuţie noua încadrare şi să atragă atenţia inculpatului că are dreptul să ceară lăsarea… Read moreArt. 386. Schimbarea încadrării juridice

Art. 387. Terminarea cercetării judecătoreşti

(1) Înainte de a declara terminată cercetarea judecătorească, preşedintele întreabă procurorul, persoana vătămată şi părţile dacă mai au de dat explicaţii ori de formulat cereri noi pentru completarea cercetării judecătoreşti. (2) Dacă nu s-au formulat cereri sau dacă cererile formulate… Read moreArt. 387. Terminarea cercetării judecătoreşti

Art. 388. Dezbaterile şi ordinea în care se dă cuvântul

(1) După terminarea cercetării judecătoreşti se trece la dezbateri, dându-se cuvântul în următoarea ordine: procurorului, persoanei vătămate, părţii civile, părţii responsabile civilmente şi inculpatului. (2) Preşedintele poate da cuvântul şi în replică. (3) Durata concluziilor procurorului, ale părţilor, ale persoanei… Read moreArt. 388. Dezbaterile şi ordinea în care se dă cuvântul

Art. 389. Ultimul cuvânt al inculpatului

(1) Înainte de a încheia dezbaterile, preşedintele dă ultimul cuvânt inculpatului personal. (2) În timpul în care inculpatul are ultimul cuvânt nu i se pot pune întrebări. Dacă inculpatul relevă fapte sau împrejurări noi, esenţiale pentru soluţionarea cauzei, instanţa dispune… Read moreArt. 389. Ultimul cuvânt al inculpatului