Art. 402. Conţinutul părţii introductive

(1) Partea introductivă cuprinde menţiunile prevăzute la art. 370 alin. (4). (2) Când s-a redactat o încheiere de şedinţă, potrivit dispoziţiilor art. 370, partea introductivă se limitează numai la următoarele menţiuni: denumirea instanţei care a judecat cauza, data pronunţării hotărârii,… Read moreArt. 402. Conţinutul părţii introductive

Art. 403. Conţinutul expunerii

(1) Expunerea trebuie să cuprindă: a) datele privind identitatea părţilor; b) descrierea faptei ce face obiectul trimiterii în judecată, cu arătarea timpului şi locului unde a fost săvârşită, precum şi încadrarea juridică dată acesteia prin actul de sesizare; c) motivarea… Read moreArt. 403. Conţinutul expunerii

Art. 404. Conţinutul dispozitivului

(1) Dispozitivul trebuie să cuprindă datele prevăzute la art. 107 privitoare la persoana inculpatului, soluţia dată de instanţă cu privire la infracţiune, indicându-se denumirea acesteia şi textul de lege în care se încadrează, iar în caz de achitare sau de… Read moreArt. 404. Conţinutul dispozitivului

Art. 405. Pronunţarea hotărârii

(1) Hotărârea se pronunţă în şedinţă publică de către preşedintele completului de judecată, asistat de grefier. (2) La pronunţarea hotărârii părţile nu se citează. (3) Preşedintele completului pronunţă minuta hotărârii.

Art. 406. Redactarea şi semnarea hotărârii

(1) Hotărârea se redactează în cel mult 30 de zile de la pronunţare. (2) Hotărârea se redactează de unul dintre judecătorii care au participat la soluţionarea cauzei, în cel mult 30 de zile de la pronunţare, şi se semnează de… Read moreArt. 406. Redactarea şi semnarea hotărârii

Art. 407. Comunicarea hotărârii

(1) După pronunţare, o copie a minutei hotărârii se comunică procurorului, părţilor, persoanei vătămate şi, în cazul în care inculpatul este arestat, administraţiei locului de deţinere, în vederea exercitării căii de atac. În cazul în care inculpatul, partea civilă sau… Read moreArt. 407. Comunicarea hotărârii