Art. 359. Asigurarea ordinii şi solemnităţii şedinţei

(1) Preşedintele veghează asupra menţinerii ordinii şi solemnităţii şedinţei, putând lua măsurile necesare în acest scop. (2) Preşedintele poate limita accesul publicului la şedinţa de judecată, ţinând seama de mărimea sălii de şedinţă. (3) Părţile şi persoanele care asistă sau… Read moreArt. 359. Asigurarea ordinii şi solemnităţii şedinţei

Art. 360. Constatarea infracţiunilor de audienţă

(1) Dacă în cursul şedinţei se săvârşeşte o faptă prevăzută de legea penală, preşedintele completului de judecată constată acea faptă şi îl identifică pe făptuitor. Încheierea de şedinţă se trimite procurorului competent. (2) În cazul în care procurorul participă la… Read moreArt. 360. Constatarea infracţiunilor de audienţă

Art. 361. Pregătirea şedinţei de judecată

(1) Abrogat prin L. nr. 255/2013 (2) Preşedintele completului de judecată are îndatorirea să ia din timp toate măsurile necesare pentru ca la termenul de judecată fixat judecarea cauzei să nu sufere amânare. (3) În acest scop, dosarele repartizate pe… Read moreArt. 361. Pregătirea şedinţei de judecată

Art. 362. Măsurile preventive în cursul judecăţii

(1) Instanţa se pronunţă, la cerere sau din oficiu, cu privire la luarea, înlocuirea, revocarea sau încetarea de drept a măsurilor preventive. (2) În cauzele în care faţă de inculpat s-a dispus o măsură preventivă, instanţa este datoare să verifice,… Read moreArt. 362. Măsurile preventive în cursul judecăţii

Art. 363. Participarea procurorului la judecată

(1) Participarea procurorului la judecată este obligatorie. (2) În cursul judecăţii, procurorul exercită rol activ, în vederea aflării adevărului şi a respectării dispoziţiilor legale. (3) În cursul judecăţii, procurorul formulează cereri, ridică excepţii şi pune concluzii. Cererile şi concluziile procurorului… Read moreArt. 363. Participarea procurorului la judecată

Art. 364. Participarea inculpatului la judecată şi drepturile acestuia

(1) Judecata cauzei are loc în prezenţa inculpatului. Aducerea inculpatului aflat în stare de deţinere la judecată este obligatorie. Se consideră că este prezent şi inculpatul privat de libertate care, cu acordul său şi în prezenţa apărătorului ales sau numit… Read moreArt. 364. Participarea inculpatului la judecată şi drepturile acestuia

Art. 366. Participarea persoanei vătămate şi a altor subiecţi procesuali la judecată şi drepturile acestora

(1) Persoana vătămată poate fi reprezentată de avocat. (2) Persoana vătămată poate formula cereri, ridica excepţii şi pune concluzii în latura penală a cauzei. (3) Persoanele ale căror bunuri sunt supuse confiscării pot fi reprezentate de avocat şi pot formula… Read moreArt. 366. Participarea persoanei vătămate şi a altor subiecţi procesuali la judecată şi drepturile acestora

Art. 367. Suspendarea judecăţii

(1) Când se constată pe baza unei expertize medico-legale că inculpatul suferă de o boală gravă, care îl împiedică să participe la judecată, instanţa dispune, prin încheiere, suspendarea judecăţii până când starea sănătăţii inculpatului va permite participarea acestuia la judecată…. Read moreArt. 367. Suspendarea judecăţii

Art. 368. Suspendarea judecăţii în caz de extrădare activă

(1) În cazul în care, potrivit legii, se cere extrădarea unei persoane în vederea judecării într-o cauză penală, instanţa pe rolul căreia se află cauza poate dispune, prin încheiere motivată, suspendarea judecăţii până la data la care statul solicitat va… Read moreArt. 368. Suspendarea judecăţii în caz de extrădare activă