Art. 478. Titularii acordului de recunoaştere a vinovăţiei şi limitele acestuia

(1) În cursul urmăririi penale, după punerea în mişcare a acţiunii penale, inculpatul şi procurorul pot încheia un acord, ca urmare a recunoaşterii vinovăţiei de către inculpat. (2) Efectele acordului de recunoaştere a vinovăţiei sunt supuse avizului procurorului ierarhic superior…. Read moreArt. 478. Titularii acordului de recunoaştere a vinovăţiei şi limitele acestuia

Art. 479. Obiectul acordului de recunoaştere a vinovăţiei

Acordul de recunoaştere a vinovăţiei are ca obiect recunoaşterea comiterii faptei şi acceptarea încadrării juridice pentru care a fost pusă în mişcare acţiunea penală şi priveşte felul şi cuantumul pedepsei, precum şi forma de executare a acesteia, respectiv felul măsurii… Read moreArt. 479. Obiectul acordului de recunoaştere a vinovăţiei

Art. 480. Condiţiile încheierii acordului de recunoaştere a vinovăţiei

(1) Acordul de recunoaştere a vinovăţiei se poate încheia numai cu privire la infracţiunile pentru care legea prevede pedeapsa amenzii sau a închisorii de cel mult 15 ani. (2) Acordul de recunoaştere a vinovăţiei se încheie atunci când, din probele… Read moreArt. 480. Condiţiile încheierii acordului de recunoaştere a vinovăţiei

Art. 481. Forma acordului de recunoaştere a vinovăţiei

(1) Acordul de recunoaştere a vinovăţiei se încheie în formă scrisă. (2) În situaţia în care se încheie acord de recunoaştere a vinovăţiei, procurorul nu mai întocmeşte rechizitoriu cu privire la inculpaţii cu care a încheiat acord.

Art. 482. Conţinutul acordului de recunoaştere a vinovăţiei

Acordul de recunoaştere a vinovăţiei cuprinde: a) data şi locul încheierii; b) numele, prenumele şi calitatea celor între care se încheie; c) date privitoare la persoana inculpatului, prevăzute la art. 107 alin. (1); d) descrierea faptei ce formează obiectul acordului;… Read moreArt. 482. Conţinutul acordului de recunoaştere a vinovăţiei

Art. 483. Sesizarea instanţei cu acordul de recunoaştere a vinovăţiei

(1) După încheierea acordului de recunoaştere a vinovăţiei, procurorul sesizează instanţa căreia i-ar reveni competenţa să judece cauza în fond şi trimite acesteia acordul de recunoaştere a vinovăţiei, însoţit de dosarul de urmărire penală. (2) În situaţia în care se… Read moreArt. 483. Sesizarea instanţei cu acordul de recunoaştere a vinovăţiei

Art. 484. Procedura în faţa instanţei

(1) Dacă acordului de recunoaştere a vinovăţiei îi lipseşte vreuna dintre menţiunile prevăzute la art. 482 sau dacă nu au fost respectate condiţiile prevăzute la art. 483, instanţa dispune acoperirea omisiunilor în cel mult 5 zile şi sesizează în acest… Read moreArt. 484. Procedura în faţa instanţei

Art. 485. Soluţiile instanţei

(1) Instanţa, analizând acordul, pronunţă una dintre următoarele soluţii: a) admite acordul de recunoaştere a vinovăţiei şi pronunţă soluţia cu privire la care s-a ajuns la un acord, dacă sunt îndeplinite condiţiile prevăzute la art. 480-482 cu privire la toate… Read moreArt. 485. Soluţiile instanţei

Art. 486. Soluţionarea acţiunii civile

(1) În cazul în care instanţa admite acordul de recunoaştere a vinovăţiei şi între părţi s-a încheiat tranzacţie sau acord de mediere cu privire la acţiunea civilă, instanţa ia act de aceasta prin sentinţă. (2) În cazul în care instanţa… Read moreArt. 486. Soluţionarea acţiunii civile