Art. 543. Constatarea dispariţiei dosarului sau înscrisului

(1) În cazul dispariţiei unui dosar judiciar sau a unui înscris care aparţine unui astfel de dosar, organul de urmărire penală sau preşedintele instanţei la care se găsea dosarul ori înscrisul întocmeşte un proces-verbal prin care constată dispariţia şi arată… Read moreArt. 543. Constatarea dispariţiei dosarului sau înscrisului

Art. 544. Obiectul procedurii speciale

(1) Când dosarul sau înscrisul dispărut este reclamat de un interes justificat şi nu poate fi refăcut potrivit procedurii obişnuite, procurorul prin ordonanţă ori instanţa de judecată prin încheiere dispune, după caz, înlocuirea sau reconstituirea dosarului sau înscrisului cu privire… Read moreArt. 544. Obiectul procedurii speciale

Art. 545. Competenţa în cazul înlocuirii sau reconstituirii

(1) Înlocuirea sau reconstituirea se efectuează de organul de urmărire penală ori de instanţa de judecată înaintea căreia cauza se găseşte pendinte, iar în cauzele definitiv soluţionate, de instanţa la care dosarul se găseşte în conservare. (2) Când constatarea dispariţiei… Read moreArt. 545. Competenţa în cazul înlocuirii sau reconstituirii

Art. 546. Înlocuirea înscrisului

(1) Înlocuirea înscrisului dispărut are loc atunci când există copii oficiale de pe acel înscris. Organul de urmărire penală sau instanţa de judecată ia măsuri pentru obţinerea copiei. (2) Copia obţinută ţine locul înscrisului original până la găsirea acestuia. (3)… Read moreArt. 546. Înlocuirea înscrisului

Art. 547. Reconstituirea înscrisului sau dosarului

(1) Când nu există o copie oficială de pe înscrisul dispărut, se procedează la reconstituirea acestuia. (2) Reconstituirea unui dosar se face prin reconstituirea înscrisurilor pe care le conţinea. (3) În vederea reconstituirii pot fi folosite orice mijloace de probă… Read moreArt. 547. Reconstituirea înscrisului sau dosarului