Art. 548. Dispoziţii privind asistenţa judiciară internaţională

(1) Cooperarea judiciară internaţională va fi solicitată sau acordată în conformitate cu dispoziţiile actelor juridice ale Uniunii Europene, tratatelor internaţionale din domeniul cooperării judiciare internaţionale în materie penală la care România este parte, precum şi cu dispoziţiile cuprinse în legea… Read moreArt. 548. Dispoziţii privind asistenţa judiciară internaţională

Art. 549. Executarea dispoziţiilor civile dintr-o hotărâre judecătorească penală străină

Executarea dispoziţiilor civile dintr-o hotărâre judecătorească penală străină se face potrivit regulilor prevăzute pentru executarea hotărârilor civile străine.