Art. 551. Rămânerea definitivă a hotărârii primei instanţe

Hotărârile primei instanţe rămân definitive: la data pronunţării, când hotărârea nu este supusă contestaţiei sau apelului; la data expirării termenului de apel sau de introducere a contestaţiei: a) când nu s-a declarat apel sau contestaţie în termen; b) când apelul… Read moreArt. 551. Rămânerea definitivă a hotărârii primei instanţe

Art. 552. Rămânerea definitivă a hotărârii instanţei de apel şi a hotărârii pronunţate în calea de atac a contestaţiei

(1) Hotărârea instanţei de apel rămâne definitivă la data pronunţării acesteia, atunci când apelul a fost admis şi procesul a luat sfârşit în faţa instanţei de apel. (2) Hotărârea pronunţată în calea de atac a contestaţiei rămâne definitivă la data… Read moreArt. 552. Rămânerea definitivă a hotărârii instanţei de apel şi a hotărârii pronunţate în calea de atac a contestaţiei

Art. 553. Instanţa de executare

(1) Hotărârea instanţei penale, rămasă definitivă la prima instanţă de judecată sau la instanţa ierarhic superioară ori la instanţa de apel, se pune în executare de către prima instanţă de judecată. (2) Hotărârile pronunţate în primă instanţă de către Înalta… Read moreArt. 553. Instanţa de executare

Art. 554. Judecătorul delegat cu executarea

(1) Instanţa de executare deleagă unul sau mai mulţi dintre judecătorii săi pentru efectuarea punerii în executare. (2) Dacă la punerea în executare a hotărârii sau în cursul executării se iveşte vreo nelămurire sau împiedicare la executare, judecătorul delegat cu… Read moreArt. 554. Judecătorul delegat cu executarea