Art. 591. Instanţa competentă

(1) Instanţa competentă să se pronunţe asupra acordării amânării executării pedepsei este instanţa de executare. (2) În cazul prevăzut la art. 589 alin. (1) lit. a), cererea de amânare a executării pedepsei se depune la judecătorul delegat cu executarea, însoţită… Read moreArt. 591. Instanţa competentă

Art. 592. Cazurile de întrerupere

(1) Executarea pedepsei închisorii sau a detenţiunii pe viaţă poate fi întreruptă în cazurile şi în condiţiile prevăzute la art. 589, la cererea persoanelor arătate la alin. (3) al aceluiaşi articol, iar în cazul prevăzut la art. 589 alin. (1)… Read moreArt. 592. Cazurile de întrerupere

Art. 593. Instanţa competentă

(1) Instanţa competentă să dispună asupra întreruperii executării pedepsei este instanţa în a cărei circumscripţie se află locul de deţinere, corespunzătoare în grad instanţei de executare. (2) Cererea de prelungire a întreruperii anterior acordate se soluţionează de instanţa care a… Read moreArt. 593. Instanţa competentă

Art. 594. Evidenţa întreruperii executării pedepsei

(1) Instanţa care a dispus întreruperea executării pedepsei comunică de îndată această măsură instanţei de executare, locului de deţinere şi organului de poliţie. (2) Instanţa de executare şi administraţia locului de deţinere ţin evidenţa întreruperilor acordate. Dacă la expirarea termenului… Read moreArt. 594. Evidenţa întreruperii executării pedepsei

Art. 595. Intervenirea unei legi penale noi

(1) Când după rămânerea definitivă a hotărârii de condamnare sau a hotărârii prin care s-a aplicat o măsură educativă intervine o lege ce nu mai prevede ca infracţiune fapta pentru care s-a pronunţat condamnarea ori o lege care prevede o… Read moreArt. 595. Intervenirea unei legi penale noi

Art. 596. Amnistia şi graţierea

(1) Aplicarea amnistiei şi a graţierii, atunci când intervin după rămânerea definitivă a hotărârii, se face de către judecătorul delegat cu executarea de la instanţa de executare, iar dacă cel condamnat se află în executarea pedepsei, de către judecătorul delegat… Read moreArt. 596. Amnistia şi graţierea