Art. 583. Revocarea sau anularea suspendării executării pedepsei

(1) Asupra revocării sau anulării suspendării executării pedepsei sub supraveghere prevăzute la art. 96 sau 97 din Codul penal se pronunţă, din oficiu, la sesizarea procurorului sau a consilierului de probaţiune, instanţa care judecă ori a judecat în primă instanţă… Read moreArt. 583. Revocarea sau anularea suspendării executării pedepsei

Art. 584. Înlocuirea pedepsei detenţiunii pe viaţă

(1) Înlocuirea pedepsei detenţiunii pe viaţă cu pedeapsa închisorii se dispune, la cererea procurorului ori a persoanei condamnate, de către instanţa de executare, iar dacă persoana condamnată se află în stare de deţinere, de către instanţa corespunzătoare în a cărei… Read moreArt. 584. Înlocuirea pedepsei detenţiunii pe viaţă

Art. 585. Alte modificări de pedepse

(1) Pedeapsa pronunţată poate fi modificată, dacă la punerea în executare a hotărârii sau în cursul executării pedepsei se constată, pe baza unei alte hotărâri definitive, existenţa vreuneia dintre următoarele situaţii: a) concursul de infracţiuni; b) recidiva; c) pluralitatea intermediară;… Read moreArt. 585. Alte modificări de pedepse

Art. 586. Înlocuirea pedepsei amenzii cu pedeapsa închisorii

(1) Înlocuirea pedepsei amenzii cu pedeapsa închisorii, în cazul prevăzut la art. 63 din Codul penal, se dispune de instanţa de executare. (2) Sesizarea instanţei se face din oficiu sau de către organul care, potrivit legii, execută amenda. (3) Condamnatul… Read moreArt. 586. Înlocuirea pedepsei amenzii cu pedeapsa închisorii

Art. 587. Liberarea condiţionată

(1) Liberarea condiţionată se dispune, la cererea sau la propunerea făcută potrivit dispoziţiilor legii privind executarea pedepselor, de către judecătoria în a cărei circumscripţie se află locul de deţinere. (2) Când instanţa constată că nu sunt îndeplinite condiţiile pentru acordarea… Read moreArt. 587. Liberarea condiţionată

Art. 588. Anularea şi revocarea liberării condiţionate

(1) Asupra anulării liberării condiţionate prevăzute la art. 105 alin. (1) din Codul penal se pronunţă, din oficiu sau la sesizarea procurorului sau a consilierului de probaţiune, instanţa care judecă ori a judecat în primă instanţă infracţiunea care atrage anularea…. Read moreArt. 588. Anularea şi revocarea liberării condiţionate