Art. 589. Cazurile de amânare

(1) Executarea pedepsei închisorii sau a detenţiunii pe viaţă poate fi amânată în următoarele cazuri: a) când se constată, pe baza unei expertize medico-legale, că persoana condamnată suferă de o boală care nu poate fi tratată în reţeaua sanitară a… Read moreArt. 589. Cazurile de amânare

Art. 590. Obligaţiile condamnatului în cazul amânării executării

(1) Pe durata amânării executării pedepsei, condamnatul trebuie să respecte următoarele obligaţii: a) să nu depăşească limita teritorială fixată decât în condiţiile stabilite de instanţă; b) să ia legătura, în termenul stabilit de instanţă, cu organul de poliţie desemnat de… Read moreArt. 590. Obligaţiile condamnatului în cazul amânării executării

Art. 591. Instanţa competentă

(1) Instanţa competentă să se pronunţe asupra acordării amânării executării pedepsei este instanţa de executare. (2) În cazul prevăzut la art. 589 alin. (1) lit. a), cererea de amânare a executării pedepsei se depune la judecătorul delegat cu executarea, însoţită… Read moreArt. 591. Instanţa competentă