Art. 72. Cererea de strămutare şi efectele acesteia

(1) Strămutarea poate fi cerută de părţi, de persoana vătămată sau de procuror. (2)Cererea se depune la instanţa de unde se solicită strămutarea şi trebuie să cuprindă indicarea temeiului de strămutare, precum şi motivarea în fapt şi în drept. (3)… Read moreArt. 72. Cererea de strămutare şi efectele acesteia