Art. 258. Conţinutul citaţiei

(1) Citaţia este individuală şi trebuie sa cuprindă următoarele: a) denumirea organului de urmărire penală sau a instanţei de judecată care emite citaţia, sediul său, data emiterii şi numărul dosarului; b) numele şi prenumele celui citat, calitatea în care este… Read moreArt. 258. Conţinutul citaţiei