Art. 4883. Conţinutul contestaţiei

Contestaţia se formulează în scris şi va cuprinde: a) numele, prenumele, domiciliul sau reşedinţa persoanei fizice, respectiv denumirea şi sediul persoanei juridice, precum şi calitatea în cauză a persoanei fizice sau juridice care întocmeşte cererea; b) numele şi calitatea celui… Read moreArt. 488<sup>3</sup>. Conţinutul contestaţiei