Art. 199. Cuprinsul şi forma procesului-verbal

(1) Procesul-verbal cuprinde: a) numele, prenumele şi calitatea celui care îl încheie; b) locul unde este încheiat; c) data la care s-a încheiat procesul-verbal; d) data şi ora la care a început şi s-a sfârşit activitatea consemnată în procesul-verbal; e)… Read moreArt. 199. Cuprinsul şi forma procesului-verbal