Art. 364. Participarea inculpatului la judecată şi drepturile acestuia

(1) Judecata cauzei are loc în prezenţa inculpatului. Aducerea inculpatului aflat în stare de deţinere la judecată este obligatorie. Se consideră că este prezent şi inculpatul privat de libertate care, cu acordul său şi în prezenţa apărătorului ales sau numit… Read moreArt. 364. Participarea inculpatului la judecată şi drepturile acestuia

Art. 366. Participarea persoanei vătămate şi a altor subiecţi procesuali la judecată şi drepturile acestora

(1) Persoana vătămată poate fi reprezentată de avocat. (2) Persoana vătămată poate formula cereri, ridica excepţii şi pune concluzii în latura penală a cauzei. (3) Persoanele ale căror bunuri sunt supuse confiscării pot fi reprezentate de avocat şi pot formula… Read moreArt. 366. Participarea persoanei vătămate şi a altor subiecţi procesuali la judecată şi drepturile acestora