Art. 81. Drepturile persoanei vătămate

În cadrul procesului penal, persoana vătămată are următoarele drepturi: a) dreptul de a fi informată cu privire la drepturile sale; b) dreptul de a propune administrarea de probe de către organele judiciare, de a ridica excepţii şi de a pune… Read moreArt. 81. Drepturile persoanei vătămate