Art. 127. Măsurile de protecţie dispuse în cursul judecăţii

În cursul judecăţii, odată cu acordarea statutului de martor ameninţat, instanţa dispune aplicarea uneia sau a mai multora dintre următoarele măsuri: a) supravegherea şi paza locuinţei martorului sau asigurarea unei locuinţe temporare; b) însoţirea şi asigurarea protecţiei martorului sau a… Read moreArt. 127. Măsurile de protecţie dispuse în cursul judecăţii

Art. 206. Calea de atac împotriva încheierilor prin care se dispune asupra măsurilor preventive în cursul judecăţii

(1) Împotriva încheierilor prin care instanţa dispune, în primă instanţă, asupra măsurilor preventive inculpatul şi procurorul pot formula contestaţie, în termen de 48 de ore de la pronunţare sau, după caz, de la comunicare. Contestaţia se depune la instanţa care… Read moreArt. 206. Calea de atac împotriva încheierilor prin care se dispune asupra măsurilor preventive în cursul judecăţii

Art. 208. Verificarea măsurilor preventive în cursul judecăţii

(1) Judecătorul de cameră preliminară înaintează dosarul instanţei de judecată cu cel puţin 5 zile înainte de expirarea măsurii preventive. (2) Instanţa de judecată verifică din oficiu dacă subzistă temeiurile care au determinat luarea, prelungirea sau menţinerea măsurii preventive, înainte… Read moreArt. 208. Verificarea măsurilor preventive în cursul judecăţii

Art. 238. Arestarea preventivă a inculpatului în procedura de cameră preliminară şi în cursul judecăţii

(1) Arestarea preventivă a inculpatului poate fi dispusă în procedura de cameră preliminară şi în cursul judecăţii, de către judecătorul de cameră preliminară sau de către instanţa de judecată în faţa căreia se află cauza, din oficiu ori la propunerea… Read moreArt. 238. Arestarea preventivă a inculpatului în procedura de cameră preliminară şi în cursul judecăţii

Art. 239. Durata maximă a arestării preventive a inculpatului în cursul judecăţii în primă instanţă

(1) În cursul judecăţii în primă instanţă, durata totală a arestării preventive a inculpatului nu poate depăşi un termen rezonabil şi nu poate fi mai mare de jumătatea maximului special prevăzut de lege pentru infracţiunea care face obiectul sesizării instanţei… Read moreArt. 239. Durata maximă a arestării preventive a inculpatului în cursul judecăţii în primă instanţă

Art. 2501. Contestarea măsurilor asigurătorii dispuse în cursul judecăţii

(1) Împotriva încheierii prin care s-a dispus luarea unei măsuri asigurătorii de către judecătorul de cameră preliminară, de instanţa de judecată sau de instanţa de apel, inculpatul, procurorul sau orice altă persoană interesată poate face contestaţie, în termen de 48… Read moreArt. 250<sup>1</sup>. Contestarea măsurilor asigurătorii dispuse în cursul judecăţii

Art. 2523. Valorificarea bunurilor mobile sechestrate în cursul judecăţii

(1) În cursul judecăţii, instanţa de judecată, din oficiu sau la cererea procurorului, a uneia dintre părţi sau a custodelui, poate dispune asupra valorificării bunurilor mobile sechestrate. În acest scop, instanţa de judecată fixează un termen, care nu poate fi… Read moreArt. 252<sup>3</sup>. Valorificarea bunurilor mobile sechestrate în cursul judecăţii