Art. 241. Încetarea de drept a măsurilor preventive

(1) Măsurile preventive încetează de drept: a) la expirarea termenelor prevăzute de lege sau stabilite de organele judiciare ori, în cursul urmăririi penale sau în cursul judecăţii în primă instanţă, la împlinirea duratei maxime prevăzute de lege; b) în cazurile… Read moreArt. 241. Încetarea de drept a măsurilor preventive