Art. 64. Incompatibilitatea judecătorului

(1) Judecătorul este incompatibil dacă: a) a fost reprezentant sau avocat al unei părţi ori al unui subiect procesual principal, chiar şi în altă cauză; b) este rudă sau afin, până la gradul al IV-lea inclusiv, ori se află într-o… Read moreArt. 64. Incompatibilitatea judecătorului