Art. 196. Fotografierea şi luarea amprentelor suspectului, inculpatului sau ale altor persoane

(1) Organele de urmărire penală pot dispune fotografierea şi luarea amprentelor suspectului, inculpatului sau ale altor persoane cu privire la care există o suspiciune că au legătură cu fapta comisă sau că au fost prezente la locul faptei, chiar şi… Read moreArt. 196. Fotografierea şi luarea amprentelor suspectului, inculpatului sau ale altor persoane

Art. 228. Încunoştinţarea despre arestarea preventivă şi locul de deţinere a inculpatului arestat preventiv

(1) Abrogat prin OUG nr. 18/2016 (2) Persoanei faţă de care s-a dispus măsura arestării preventive i se comunică, sub semnătură, în scris, drepturile prevăzute la art. 83, dreptul prevăzut la art. 210 alin. (1) şi (2), precum şi dreptul… Read moreArt. 228. Încunoştinţarea despre arestarea preventivă şi locul de deţinere a inculpatului arestat preventiv

Art. 233. Durata arestării preventive a inculpatului în cursul urmăririi penale

(1) În cursul urmăririi penale, durata arestării preventive a inculpatului nu poate depăşi 30 de zile, în afară de cazul când este prelungită în condiţiile legii. (2) Termenul prevăzut la alin. (1) curge de la data punerii în executare a… Read moreArt. 233. Durata arestării preventive a inculpatului în cursul urmăririi penale

Art. 319. Continuarea urmăririi penale la cererea suspectului sau a inculpatului

(1) În caz de clasare ca urmare a constatării că a intervenit amnistia, prescripţia, retragerea plângerii prealabile sau a existenţei unei cauze de nepedepsire, suspectul sau inculpatul poate cere, în termen de 20 de zile de la primirea copiei de… Read moreArt. 319. Continuarea urmăririi penale la cererea suspectului sau a inculpatului