Art. 553. Instanţa de executare

(1) Hotărârea instanţei penale, rămasă definitivă la prima instanţă de judecată sau la instanţa ierarhic superioară ori la instanţa de apel, se pune în executare de către prima instanţă de judecată. (2) Hotărârile pronunţate în primă instanţă de către Înalta… Read moreArt. 553. Instanţa de executare