Art. 469. Judecarea cererii de redeschidere a procesului

(1) Instanţa, ascultând concluziile procurorului, ale părţilor şi ale subiecţilor procesuali principali, examinează dacă: a) cererea a fost formulată în termen şi de către o persoană dintre cele prevăzute la art. 466; b) au fost invocate temeiuri legale pentru redeschiderea… Read moreArt. 469. Judecarea cererii de redeschidere a procesului