Art. 376. Ordinea cercetării judecătoreşti

(1) Instanţa începe efectuarea cercetării judecătoreşti când cauza se află în stare de judecată. (2) Ordinea de efectuare a actelor de cercetare judecătorească este cea prevăzută în dispoziţiile cuprinse în prezenta secţiune. (3) După audierea inculpatului, a persoanei vătămate, a… Read moreArt. 376. Ordinea cercetării judecătoreşti