Art. 439. Procedura de comunicare

(1) Cererea de recurs în casaţie împreună cu înscrisurile anexate se depun, însoţite de copii pentru procuror şi părţi, la instanţa a cărei hotărâre se atacă. (2) Preşedintele instanţei a cărei hotărâre se atacă ori judecătorul delegat de către acesta… Read moreArt. 439. Procedura de comunicare