Art. 73. Procedura de soluţionare a cererii de strămutare

(1) Soluţionarea cererii de strămutare se face în şedinţă publică, cu participarea procurorului, în cel mult 30 de zile de la data înregistrării cererii. (2) Preşedintele instanţei ierarhic superioare celei la care se află cauza ia măsuri pentru încunoştinţarea părţilor… Read moreArt. 73. Procedura de soluţionare a cererii de strămutare