Art. 532. Respingerea cererii pentru neîndeplinirea condiţiilor de formă şi fond

(1) Cererea de reabilitare se respinge pentru neîndeplinirea condiţiilor de formă şi fond în următoarele cazuri: a) a fost introdusă înainte de termenul legal; b) lipseşte menţiunea prevăzută la art. 530 alin. (3) lit. a) şi petiţionarul nu s-a prezentat… Read moreArt. 532. Respingerea cererii pentru neîndeplinirea condiţiilor de formă şi fond