Art. 313. Sarcina organului de urmărire pe timpul suspendării

(1) După suspendarea urmăririi penale, procurorul restituie dosarul cauzei organului de cercetare penală ori poate dispune preluarea sa. (2) Ordonanţa de suspendare a urmăririi penale se comunică părţilor şi subiecţilor procesuali principali. (3) În timpul cât urmărirea este suspendată, organele… Read moreArt. 313. Sarcina organului de urmărire pe timpul suspendării