Art. 448. Soluţiile la judecata recursului în casaţie

(1) Instanţa, judecând recursul în casaţie, pronunţă una dintre următoarele soluţii: respinge recursul în casaţie, menţinând hotărârea atacată, dacă recursul în casaţie este nefondat; admite recursul în casaţie, casând hotărârea atacată, şi: a) îl achită pe inculpat sau dispune încetarea… Read moreArt. 448. Soluţiile la judecata recursului în casaţie