Art. 366. Participarea persoanei vătămate şi a altor subiecţi procesuali la judecată şi drepturile acestora

(1) Persoana vătămată poate fi reprezentată de avocat. (2) Persoana vătămată poate formula cereri, ridica excepţii şi pune concluzii în latura penală a cauzei. (3) Persoanele ale căror bunuri sunt supuse confiscării pot fi reprezentate de avocat şi pot formula… Read moreArt. 366. Participarea persoanei vătămate şi a altor subiecţi procesuali la judecată şi drepturile acestora