PARTEA GENERALĂ

Titlul I – Legea penală şi limitele ei de aplicare

Capitolul I – Principii generale

Art. 1 – Legalitatea incriminării
Art. 2 – Legalitatea sancţiunilor de drept penal

Capitolul II – Aplicarea legii penale

Secţiunea 1 – Aplicarea legii penale în timp

Art. 3 – Activitatea legii penale
Art. 4 – Aplicarea legii penale de dezincriminare
Art. 5 – Aplicarea legii penale mai favorabile până la judecarea definitivă a cauzei
Art. 6 – Aplicarea legii penale mai favorabile după judecarea definitivă a cauzei
Art. 7 – Aplicarea legii penale temporare

Secţiunea a 2-a – Aplicarea legii penale în spaţiu

Art. 8 – Teritorialitatea legii penale
Art. 9 – Personalitatea legii penale
Art. 10 – Realitatea legii penale
Art. 11 – Universalitatea legii penale
Art. 12 – Legea penală şi tratatele internaţionale
Art. 13 – Imunitatea de jurisdicţie
Art. 14 – Extrădarea

Titlul II – Infracţiunea

Capitolul I – Dispoziţii generale

Art. 15 – Trăsăturile esenţiale ale infracţiunii
Art. 16 – Vinovăţia
Art. 17 – Săvârşirea infracţiunii comisive prin omisiune

Capitolul II – Cauzele justificative

Art. 18 – Dispoziţii generale
Art. 19 – Legitima apărare
Art. 20 – Starea de necesitate
Art. 21 – Exercitarea unui drept sau îndeplinirea unei obligaţii
Art. 22 – Consimţământul persoanei vătămate

Capitolul III – Cauzele de neimputabilitate

Art. 23 – Dispoziţii generale
Art. 24 – Constrângerea fizică
Art. 25 – Constrângerea morală
Art. 26 – Excesul neimputabil
Art. 27 – Minoritatea făptuitorului
Art. 28 – Iresponsabilitatea
Art. 29 – Intoxicaţia
Art. 30 – Eroarea
Art. 31 – Cazul fortuit

Capitolul IV – Tentativa

Art. 32 – Tentativa
Art. 33 – Pedepsirea tentativei
Art. 34 – Desistarea şi împiedicarea producerii rezultatului

Capitolul V – Unitatea şi pluralitatea de infracţiuni

Art. 35 – Unitatea infracţiunii continuate şi a celei complexe
Art. 36 – Pedeapsa pentru infracţiunea continuată şi infracţiunea complexă
Art. 37 – Recalcularea pedepsei pentru infracţiunea continuată sau complexă
Art. 38 – Concursul de infracţiuni
Art. 39 – Pedeapsa principală în caz de concurs de infracţiuni
Art. 40 – Contopirea pedepselor pentru infracţiuni concurente
Art. 41 – Recidiva
Art. 42 – Condamnări care nu atrag starea de recidivă
Art. 43 – Pedeapsa în caz de recidivă
Art. 44 – Pluralitatea intermediară
Art. 45 – Pedepsele complementare, pedepsele accesorii şi măsurile de siguranţă în caz de pluralitate de infracţiuni

Capitolul VI – Autorul şi participanţii

Art. 46 – Autorul şi coautorii
Art. 47 – Instigatorul
Art. 48 – Complicele
Art. 49 – Pedeapsa în cazul participanţilor
Art. 50 – Circumstanţe personale şi reale
Art. 51 – Împiedicarea săvârşirii infracţiunii
Art. 52 – Participaţia improprie

Titlul III – Pedepsele

Capitolul I – Categoriile pedepselor

Art. 53 – Pedepsele principale
Art. 54 – Pedeapsa accesorie
Art. 55 – Pedepsele complementare

Capitolul II – Pedepsele principale

Secţiunea 1 – Detenţiunea pe viaţă

Art. 56 – Regimul detenţiunii pe viaţă
Art. 57 – Neaplicarea detenţiunii pe viaţă
Art. 58 – Înlocuirea detenţiunii pe viaţă
Art. 59 – Calculul pedepsei în cazul comutării sau înlocuirii pedepsei detenţiunii pe viaţă

Secţiunea a 2-a – închisoarea

Art. 60 – Regimul închisorii

Secţiunea a 3-a – Amenda

Art. 61 – Stabilirea amenzii
Art. 62 – Amenda care însoţeşte pedeapsa închisorii
Art. 63 – Înlocuirea pedepsei amenzii cu pedeapsa închisorii
Art. 64 – Executarea pedepsei amenzii prin prestarea unei munci neremunerate în folosul comunităţii

Capitolul III – Pedeapsa accesorie şi pedepsele complementare

Secţiunea 1 – Pedeapsa accesorie

Art. 65 – Conţinutul şi modul de executare a pedepsei accesorii a interzicerii exercitării unor drepturi

Secţiunea a 2-a – Pedepsele complementare

Art. 66 – Conţinutul pedepsei complementare a interzicerii exercitării unor drepturi
Art. 67 – Aplicarea pedepsei complementare a interzicerii exercitării unor drepturi
Art. 68 – Executarea pedepsei complementare a interzicerii exercitării unor drepturi
Art. 69 – Degradarea militară
Art. 70 – Publicarea hotărârii definitive de condamnare

Capitolul IV – Calculul duratei pedepselor

Art. 71 – Durata executării
Art. 72 – Computarea duratei măsurilor preventive privative de libertate
Art. 73 – Computarea pedepselor şi măsurilor preventive executate în afara ţării

Capitolul V – Individualizarea pedepselor

Secţiunea 1 – Dispoziţii generale

Art. 74 – Criteriile generale de individualizare a pedepsei

Secţiunea a 2-a – Circumstanţele atenuante şi circumstanţele agravante

Art. 75 – Circumstanţe atenuante
Art. 76 – Efectele circumstanţelor atenuante
Art. 77 – Circumstanţe agravante
Art. 78 – Efectele circumstanţelor agravante
Art. 79 – Concursul între cauze de atenuare sau de agravare

Secţiunea a 3-a – Renunţarea la aplicarea pedepsei

Art. 80 – Condiţiile renunţării la aplicarea pedepsei
Art. 81 – Avertismentul
Art. 82 – Anularea şi efectele renunţării la aplicarea pedepsei

Secţiunea a 4-a – Amânarea aplicării pedepsei

Art. 83 – Condiţiile amânării aplicării pedepsei
Art. 84 – Termenul de supraveghere
Art. 85 – Măsurile de supraveghere şi obligaţiile
Art. 86 – Supravegherea
Art. 87 – Modificarea sau încetarea obligaţiilor
Art. 88 – Revocarea amânării aplicării pedepsei
Art. 89 – Anularea amânării aplicării pedepsei
Art. 90 – Efectele amânării aplicării pedepsei

Secţiunea a 5-a – Suspendarea executării pedepsei sub supraveghere

Art. 91 – Condiţiile suspendării executării pedepsei sub supraveghere
Art. 92 – Termenul de supraveghere
Art. 93 – Măsurile de supraveghere şi obligaţiile
Art. 94 – Supravegherea condamnatului
Art. 95 – Modificarea sau încetarea obligaţiilor
Art. 96 – Revocarea suspendării executării pedepsei sub supraveghere
Art. 97 – Anularea suspendării executării pedepsei sub supraveghere
Art. 98 – Efectele suspendării executării pedepsei sub supraveghere

Secţiunea a 6-a – Liberarea condiţionată

Art. 99 – Condiţiile liberării condiţionate în cazul detenţiunii pe viaţă
Art. 100 – Condiţiile liberării condiţionate în cazul pedepsei închisorii
Art. 101 – Măsurile de supraveghere şi obligaţiile
Art. 102 – Supravegherea condamnatului
Art. 103 – Modificarea sau încetarea obligaţiilor
Art. 104 – Revocarea liberării condiţionate
Art. 105 – Anularea liberării condiţionate
Art. 106 – Efectele liberării condiţionate

Titlul IV – Măsurile de siguranţă

Capitolul I – Dispoziţii generale

Art. 107 – Scopul măsurilor de siguranţă
Art. 108 – Categoriile măsurilor de siguranţă

Capitolul II – Regimul măsurilor de siguranţă

Art. 109 – Obligarea la tratament medical
Art. 110 – Internarea medicală
Art. 111 – Interzicerea ocupării unei funcţii sau a exercitării unei profesii
Art. 112 – Confiscarea specială
Art. 1121Confiscarea extinsă

Titlul V – Minoritatea

Capitolul I – Regimul răspunderii penale a minorului

Art. 113 – Limitele răspunderii penale
Art. 114 – Consecinţele răspunderii penale
Art. 115 – Măsurile educative
Art. 116 – Referatul de evaluare

Capitolul II – Regimul măsurilor educative neprivative de libertate

Art. 117 – Stagiul de formare civică
Art. 118 – Supravegherea
Art. 119 – Consemnarea la sfârşit de săptămână
Art. 120 – Asistarea zilnică
Art. 121 – Obligaţii ce pot fi impuse minorului
Art. 122 – Modificarea sau încetarea obligaţiilor
Art. 123 – Prelungirea sau înlocuirea măsurilor educative neprivative de libertate

Capitolul III – Regimul măsurilor educative privative de libertate

Art. 124 – Internarea într-un centru educativ
Art. 125 – Internarea într-un centru de detenţie
Art. 126 – Schimbarea regimului de executare
Art. 127 – Calculul duratei măsurilor educative

Capitolul IV – Dispoziţii comune

Art. 128 – Efectele cauzelor de atenuare şi agravare
Art. 129 – Pluralitatea de infracţiuni
Art. 130 – Descoperirea unei infracţiuni săvârşite în timpul minorităţii
Art. 131 – Prescripţia răspunderii penale a minorilor
Art. 132 – Prescripţia executării măsurilor educative
Art. 133 – Efectele măsurilor educative
Art. 134 – Minorul devenit major

Titlul VI – Răspunderea penală a persoanei juridice

Capitolul I – Dispoziţii generale

Art. 135 – Condiţiile răspunderii penale a persoanei juridice
Art. 136 – Pedepsele aplicabile persoanei juridice
Art. 137 – Stabilirea amenzii pentru persoana juridică

Capitolul II – Regimul pedepselor complementare aplicate persoanei juridice

Art. 138 – Aplicarea şi executarea pedepselor complementare în cazul persoanei juridice
Art. 139 – Dizolvarea persoanei juridice
Art. 140 – Suspendarea activităţii persoanei juridice
Art. 141 – Neaplicarea dizolvării sau suspendării activităţii persoanei juridice
Art. 142 – Închiderea unor puncte de lucru ale persoanei juridice
Art. 143 – Interzicerea de a participa la procedurile de achiziţii publice
Art. 144 – Plasarea sub supraveghere judiciară
Art. 145 – Afişarea sau publicarea hotărârii de condamnare

Capitolul III – Dispoziţii comune

Art. 146 – Recidiva în cazul persoanei juridice
Art. 147 – Atenuarea şi agravarea răspunderii penale a persoanei juridice
Art. 148 – Prescripţia răspunderii penale
Art. 149 – Prescripţia executării pedepsei
Art. 150 – Reabilitarea persoanei juridice
Art. 151 – Efectele comasării şi divizării persoanei juridice

Titlul VII – Cauzele care înlătură răspunderea penală

Art. 152 – Efectele amnistiei
Art. 153 – Prescripţia răspunderii penale
Art. 154 – Termenele de prescripţie a răspunderii penale
Art. 155 – Întreruperea cursului prescripţiei răspunderii penale
Art. 156 – Suspendarea cursului prescripţiei răspunderii penale
Art. 157 – Lipsa plângerii prealabile
Art. 158 – Retragerea plângerii prealabile
Art. 159 – Împăcarea

Titlul VIII – Cauzele care înlătură sau modifică executarea pedepsei

Art. 160 – Efectele graţierii
Art. 161 – Prescripţia executării pedepsei
Art. 162 – Termenele de prescripţie a executării pedepsei
Art. 163 – Întreruperea cursului prescripţiei executării pedepsei
Art. 164 – Suspendarea cursului prescripţiei executării pedepsei

Titlul IX – Cauzele care înlătură consecinţele condamnării

Art. 165 – Reabilitarea de drept
Art. 166 – Reabilitarea judecătorească
Art. 167 – Calculul termenului de reabilitare
Art. 168 – Condiţiile reabilitării judecătoreşti
Art. 169 – Efectele reabilitării de drept sau judecătoreşti
Art. 170 – Reînnoirea cererii de reabilitare judecătorească
Art. 171 – Anularea reabilitării

Titlul X – înţelesul unor termeni sau expresii în legea penală

Art. 172 – Dispoziţii generale
Art. 173 – Legea penală
Art. 174 – Săvârşirea unei infracţiuni
Art. 175 – Funcţionar public
Art. 176 – Public
Art. 177 – Membru de familie
Art. 178 – Informaţii secrete de stat şi înscrisuri oficiale
Art. 179 – Arme
Art. 180 – Instrument de plată electronică
Art. 181 – Sistem informatic şi date informatice
Art. 182 – Exploatarea unei persoane
Art. 183 – Consecinţe deosebit de grave
Art. 184 – Faptă săvârşită în public
Art. 185 – Timp de război
Art. 186 – Calculul timpului
Art. 187 – Pedeapsă prevăzută de lege

PARTEA SPECIALĂ

Titlul I – Infracţiuni contra persoanei

Capitolul I – Infracţiuni contra vieţii

Art. 188 – Omorul
Art. 189 – Omorul calificat
Art. 190 – Uciderea la cererea victimei
Art. 191 – Determinarea sau înlesnirea sinuciderii
Art. 192 – Uciderea din culpă

Capitolul II – Infracţiuni contra integrităţii corporale sau sănătăţii

Art. 193 – Lovirea sau alte violenţe
Art. 194 – Vătămarea corporală
Art. 195 – Lovirile sau vătămările cauzatoare de moarte
Art. 196 – Vătămarea corporală din culpă
Art. 197 – Relele tratamente aplicate minorului
Art. 198 – Încăierarea

Capitolul III – Infracţiuni săvârşite asupra unui membru de familie

Art. 199 – Violenţa în familie
Art. 200 – Uciderea ori vătămarea nou-născutului săvârşită de către mamă

Capitolul IV – Agresiuni asupra fătului

Art. 201 – Întreruperea cursului sarcinii
Art. 202 – Vătămarea fătului

Capitolul V – Infracţiuni privind obligaţia de asistenţă a celor în primejdie

Art. 203 – Lăsarea fără ajutor a unei persoane aflate în dificultate
Art. 204 – Împiedicarea ajutorului

Capitolul VI – Infracţiuni contra libertăţii persoanei

Art. 205 – Lipsirea de libertate în mod ilegal
Art. 206 – Ameninţarea
Art. 207 – Şantajul
Art. 208 – Hărţuirea

Capitolul VII – Traficul şi exploatarea persoanelor vulnerabile

Art. 209 – Sclavia
Art. 210 – Traficul de persoane
Art. 211 – Traficul de minori
Art. 212 – Supunerea la muncă forţată sau obligatorie
Art. 213 – Proxenetismul
Art. 214 – Exploatarea cerşetoriei
Art. 215 – Folosirea unui minor în scop de cerşetorie
Art. 216 – Folosirea serviciilor unei persoane exploatate
Art. 2161Folosirea prostituţiei infantile
Art. 217 – Sancţionarea tentativei

Capitolul VIII – Infracţiuni contra libertăţii şi integrităţii sexuale

Art. 218 – Violul
Art. 219 – Agresiunea sexuală
Art. 220 – Actul sexual cu un minor
Art. 221 – Coruperea sexuală a minorilor
Art. 222 – Racolarea minorilor în scopuri sexuale
Art. 223 – Hărţuirea sexuală

Capitolul IX – Infracţiuni ce aduc atingere domiciliului şi vieţii private

Art. 224 – Violarea de domiciliu
Art. 225 – Violarea sediului profesional
Art. 226 – Violarea vieţii private
Art. 227 – Divulgarea secretului profesional

Titlul II – Infracţiuni contra patrimoniului

Capitolul I – Furtul

Art. 228 – Furtul
Art. 229 – Furtul calificat
Art. 230 – Furtul în scop de folosinţă
Art. 231 – Plângerea prealabilă şi împăcarea
Art. 232 – Sancţionarea tentativei

Capitolul II – Tâlhăria şi pirateria

Art. 233 – Tâlhăria
Art. 234 – Tâlhăria calificată
Art. 235 – Pirateria
Art. 236 – Tâlhăria sau pirateria urmată de moartea victimei
Art. 237 – Sancţionarea tentativei

Capitolul III – Infracţiuni contra patrimoniului prin nesocotirea încrederii

Art. 238 – Abuzul de încredere
Art. 239 – Abuzul de încredere prin fraudarea creditorilor
Art. 240 – Bancruta simplă
Art. 241 – Bancruta frauduloasă
Art. 242 – Gestiunea frauduloasă
Art. 243 – Însuşirea bunului găsit sau ajuns din eroare la făptuitor
Art. 244 – Înşelăciunea
Art. 245 – Înşelăciunea privind asigurările
Art. 246 – Deturnarea licitaţiilor publice
Art. 247 – Exploatarea patrimonială a unei persoane vulnerabile
Art. 248 – Sancţionarea tentativei

Capitolul IV – Fraude comise prin sisteme informatice şi mijloace de plată electronice

Art. 249 – Frauda informatică
Art. 250 – Efectuarea de operaţiuni financiare în mod fraudulos
Art. 251 – Acceptarea operaţiunilor financiare efectuate în mod fraudulos
Art. 252 – Sancţionarea tentativei

Capitolul V – Distrugerea şi tulburarea de posesie

Art. 253 – Distrugerea
Art. 254 – Distrugerea calificată
Art. 255 – Distrugerea din culpă
Art. 256 – Tulburarea de posesie

CAPITOLUL VI – Infracţiuni care au produs consecinţe deosebit de grave

Art. 2561Faptele care au produs consecinţe deosebit de grave

Titlul III – Infracţiuni privind autoritatea şi frontiera de stat

Capitolul I – Infracţiuni contra autorităţii

Art. 257 – Ultrajul
Art. 258 – Uzurparea de calităţi oficiale
Art. 259 – Sustragerea sau distrugerea de înscrisuri
Art. 260 – Ruperea de sigilii
Art. 261 – Sustragerea de sub sechestru

Capitolul II – Infracţiuni privind frontiera de stat

Art. 262 – Trecerea frauduloasă a frontierei de stat
Art. 263 – Traficul de migranţi
Art. 264 – Facilitarea şederii ilegale în România
Art. 265 – Sustragerea de la măsurile de îndepărtare de pe teritoriul României

Titlul IV – Infracţiuni contra înfăptuirii justiţiei

Art. 266 – Nedenunţarea
Art. 267 – Omisiunea sesizării
Art. 268 – Inducerea în eroare a organelor judiciare
Art. 269 – Favorizarea făptuitorului
Art. 270 – Tăinuirea
Art. 271 – Obstrucţionarea justiţiei
Art. 272 – Influenţarea declaraţiilor
Art. 273 – Mărturia mincinoasă
Art. 274 – Răzbunarea pentru ajutorul dat justiţiei
Art. 275 – Sustragerea sau distrugerea de probe ori de înscrisuri
Art. 276 – Abrogat
Art. 277 – Compromiterea intereselor justiţiei
Art. 278 – Încălcarea solemnităţii şedinţei
Art. 279 – Ultrajul judiciar
Art. 280 – Cercetarea abuzivă
Art. 281 – Supunerea la rele tratamente
Art. 282 – Tortura
Art. 283 – Represiunea nedreaptă
Art. 284 – Asistenţa şi reprezentarea neloială
Art. 285 – Evadarea
Art. 286 – Înlesnirea evadării
Art. 287 – Nerespectarea hotărârilor judecătoreşti
Art. 288 – Neexecutarea sancţiunilor penale

Titlul V – Infracţiuni de corupţie şi de serviciu

Capitolul I – Infracţiuni de corupţie

Art. 289 – Luarea de mită
Art. 290 – Darea de mită
Art. 291 – Traficul de influenţă
Art. 292 – Cumpărarea de influenţă
Art. 293 – Fapte săvârşite de către membrii instanţelor de arbitraj sau în legătură cu aceştia
Art. 294 – Fapte săvârşite de către funcţionari străini sau în legătură cu aceştia

Capitolul II – Infracţiuni de serviciu

Art. 295 – Delapidarea
Art. 296 – Purtarea abuzivă
Art. 297 – Abuzul în serviciu
Art. 298 – Neglijenţa în serviciu
Art. 299 – Folosirea abuzivă a funcţiei în scop sexual
Art. 300 – Uzurparea funcţiei
Art. 301 – Folosirea funcţiei pentru favorizarea unor persoane
Art. 302 – Violarea secretului corespondenţei
Art. 303 – Divulgarea informaţiilor secrete de stat
Art. 304 – Divulgarea informaţiilor secrete de serviciu sau nepublice
Art. 305 – Neglijenţa în păstrarea informaţiilor
Art. 306 – Obţinerea ilegală de fonduri
Art. 307 – Deturnarea de fonduri
Art. 308 – Infracţiuni de corupţie şi de serviciu comise de alte persoane
Art. 309 – Faptele care au produs consecinţe deosebit de grave

Titlul VI – Infracţiuni de fals

Capitolul I – Falsificarea de monede, timbre sau de alte valori

Art. 310 – Falsificarea de monede
Art. 311 – Falsificarea de titluri de credit sau instrumente de plată
Art. 312 – Falsificarea de timbre sau efecte poştale
Art. 313 – Punerea în circulaţie de valori falsificate
Art. 314 – Deţinerea de instrumente în vederea falsificării de valori
Art. 315 – Emiterea frauduloasă de monedă
Art. 316 – Falsificarea de valori străine

Capitolul II – Falsificarea instrumentelor de autentificare sau de marcare

Art. 317 – Falsificarea de instrumente oficiale
Art. 318 – Folosirea instrumentelor false
Art. 319 – Falsificarea de instrumente de autentificare străine

Capitolul III – Falsuri în înscrisuri

Art. 320 – Falsul material în înscrisuri oficiale
Art. 321 – Falsul intelectual
Art. 322 – Falsul în înscrisuri sub semnătură privată
Art. 323 – Uzul de fals
Art. 324 – Falsificarea unei înregistrări tehnice
Art. 325 – Falsul informatic
Art. 326 – Falsul în declaraţii
Art. 327 – Falsul privind identitatea
Art. 328 – Infracţiuni de fals comise în legătură cu autoritatea unui stat străin

Titlul VII – Infracţiuni contra siguranţei publice

Capitolul I – Infracţiuni contra siguranţei circulaţiei pe căile ferate

Art. 329 – Neîndeplinirea îndatoririlor de serviciu sau îndeplinirea lor defectuoasă
Art. 330 – Neîndeplinirea îndatoririlor de serviciu sau îndeplinirea lor defectuoasă din culpă
Art. 331 – Părăsirea postului şi prezenţa la serviciu sub influenţa alcoolului sau a altor substanţe
Art. 332 – Distrugerea sau semnalizarea falsă
Art. 333 – Accidentul de cale ferată

Capitolul II – Infracţiuni contra siguranţei circulaţiei pe drumurile publice

Art. 334 – Punerea în circulaţie sau conducerea unui vehicul neînmatriculat
Art. 335 – Conducerea unui vehicul fără permis de conducere
Art. 336 – Conducerea unui vehicul sub influenţa alcoolului sau a altor substanţe
Art. 337 – Refuzul sau sustragerea de la prelevarea de mostre biologice
Art. 338 – Părăsirea locului accidentului ori modificarea sau ştergerea urmelor acestuia
Art. 339 – Împiedicarea sau îngreunarea circulaţiei pe drumurile publice
Art. 340 – Nerespectarea atribuţiilor privind verificarea tehnică ori efectuarea reparaţiilor
Art. 341 – Efectuarea de lucrări neautorizate în zona drumului public

Capitolul III – Nerespectarea regimului armelor, muniţiilor, materialelor nucleare şi al materiilor explozive

Art. 342 – Nerespectarea regimului armelor şi al muniţiilor
Art. 343 – Uzul de armă fără drept
Art. 344 – Falsificarea sau modificarea. Ştergerea sau modificarea marcajelor de pe arme letale
Art. 345 – Nerespectarea regimului materialelor nucleare sau al altor materii radioactive
Art. 346 – Nerespectarea regimului materiilor explozive
Art. 3461 –  Nerespectarea regimului precursorilor de explozivi restricţionaţi
Art. 347 – Sancţionarea tentativei

Capitolul IV – Infracţiuni privitoare la regimul stabilit pentru alte activităţi reglementate de lege

Art. 348 – Exercitarea fără drept a unei profesii sau activităţi
Art. 349 – Neluarea măsurilor legale de securitate şi sănătate în muncă
Art. 350 – Nerespectarea măsurilor legale de securitate şi sănătate în muncă
Art. 351 – Camătă

Capitolul V – Infracţiuni contra sănătăţii publice

Art. 352 – Zădărnicirea combaterii bolilor
Art. 353 – Contaminarea venerică
Art. 354 – Transmiterea sindromului imunodeficitar dobândit
Art. 355 – Răspândirea bolilor la animale sau plante
Art. 356 – Infectarea apei
Art. 357 – Falsificarea sau substituirea de alimente ori alte produse
Art. 358 – Comercializarea de produse alterate
Art. 359 – Traficul de produse sau substanţe toxice

Capitolul VI – Infracţiuni contra siguranţei şi integrităţii sistemelor şi datelor informatice

Art. 360 – Accesul ilegal la un sistem informatic
Art. 361 – Interceptarea ilegală a unei transmisii de date informatice
Art. 362 – Alterarea integrităţii datelor informatice
Art. 363 – Perturbarea funcţionării sistemelor informatice
Art. 364 – Transferul neautorizat de date informatice
Art. 365 – Operaţiunii ilegale cu dispozitive sau programe informatice
Art. 366 – Sancţionarea tentativei

Titlul VIII – Infracţiuni care aduc atingere unor relaţii privind convieţuirea socială

Capitolul I – Infracţiuni contra ordinii şi liniştii publice

Art. 367 – Constituirea unui grup infracţional organizat
Art. 368 – Instigarea publică
Art. 369 – Incitarea la ură sau discriminare
Art. 370 – Încercarea de a determina săvârşirea unei infracţiuni
Art. 371 – Tulburarea ordinii şi liniştii publice
Art. 372 – Portul sau folosirea fără drept de obiecte periculoase
Art. 373 – Împiedicarea desfăşurării unei adunări publice
Art. 374 – Pornografia infantilă
Art. 375 – Ultrajul contra bunelor moravuri

Capitolul II – Infracţiuni contra familiei

Art. 376 – Bigamia
Art. 377 – Incestul
Art. 378 – Abandonul de familie
Art. 379 – Nerespectarea măsurilor privind încredinţarea minorului
Art. 380 – Împiedicarea accesului la învăţământul general obligatoriu

Capitolul III – Infracţiuni contra libertăţii religioase şi respectului datorat persoanelor decedate

Art. 381 – Împiedicarea exercitării libertăţii religioase
Art. 382 – Profanarea lăcaşurilor sau a obiectelor de cult
Art. 383 – Profanarea de cadavre sau morminte
Art. 384 – Prelevarea ilegală de ţesuturi sau organe

Titlul IX – Infracţiuni electorale

Art. 385 – Împiedicarea exercitării drepturilor electorale
Art. 386 – Coruperea alegătorilor
Art. 387 – Frauda la vot
Art. 388 – Frauda la votul electronic
Art. 389 – Violarea confidenţialităţii votului
Art. 390 – Nerespectarea regimului urnei de vot
Art. 391 – Falsificarea documentelor şi evidenţelor electorale
Art. 392 – Fapte săvârşite în legătură cu un referendum
Art. 393 – Sancţionarea tentativei

Titlul X – Infracţiuni contra securităţii naţionale

Art. 394 – Trădarea
Art. 395 – Trădarea prin transmitere de informaţii secrete de stat
Art. 396 – Trădarea prin ajutarea inamicului
Art. 397 – Acţiuni împotriva ordinii constituţionale
Art. 398 – Înalta trădare
Art. 399 – Acţiunile ostile contra statului
Art. 400 – Spionajul
Art. 401 – Atentatul care pune în pericol securitatea naţională
Art. 402 – Atentatul contra unei colectivităţi
Art. 403 – Actele de diversiune
Art. 404 – Comunicarea de informaţii false
Art. 405 – Propaganda pentru război
Art. 406 – Compromiterea unor interese de stat
Art. 407 – Divulgarea secretului care periclitează securitatea naţională
Art. 408 – Infracţiuni contra persoanelor care se bucură de protecţie internaţională
Art. 409 – Constituirea de structuri informative ilegale
Art. 410 – Nedenunţarea unor infracţiuni contra securităţii naţionale
Art. 411 – Cauze de reducere a pedepsei
Art. 412 – Sancţionarea tentativei

Titlul XI – Infracţiuni contra capacităţii de luptă a forţelor armate

Capitolul I – Infracţiuni săvârşite de militari

Art. 413 – Absenţa nejustificată
Art. 414 – Dezertarea
Art. 415 – Încălcarea consemnului
Art. 416 – Părăsirea postului sau comenzii
Art. 417 – Insubordonarea
Art. 418 – Constrângerea superiorului
Art. 419 – Abuzul de autoritate
Art. 420 – Lovirea superiorului ori a inferiorului
Art. 421 – Capitularea
Art. 422 – Părăsirea câmpului de luptă
Art. 423 – Zborul neautorizat
Art. 424 – Părăsirea navei
Art. 425 – Părăsirea comenzii
Art. 426 – Neluarea măsurilor necesare în operaţiunile navale
Art. 427 – Coborârea pavilionului
Art. 428 – Coliziunea
Art. 429 – Sancţionarea tentativei
Art. 430 – Infracţiuni privitoare la aeronave militare
Art. 431 – Punerea în mişcare a acţiunii penale

Capitolul II – Infracţiuni săvârşite de militari sau de civili

Art. 432 – Sustragerea de la serviciul militar în timp de război
Art. 433 – Agresiunea împotriva santinelei
Art. 434 – Sustragerea de la luarea în evidenţa militară
Art. 435 – Neprezentarea la încorporare sau concentrare
Art. 436 – Jefuirea celor căzuţi pe câmpul de luptă
Art. 437 – Folosirea emblemei Crucea Roşie în timpul operaţiunilor militare

Titlul XII – Infracţiuni de genocid, contra umanităţii şi de război

Capitolul I – Infracţiuni de genocid şi contra umanităţii

Art. 438 – Genocidul
Art. 439 – Infracţiuni contra umanităţii

Capitolul II – Infracţiuni de război

Art. 440 – Infracţiuni de război contra persoanelor
Art. 441 – Infracţiuni de război contra proprietăţii şi altor drepturi
Art. 442 – Infracţiuni de război contra operaţiunilor umanitare şi emblemelor
Art. 443 – Utilizarea de metode interzise în operaţiunile de luptă
Art. 444 – Utilizarea de mijloace interzise în operaţiunile de luptă
Art. 445 – Sancţionarea tentativei

Titlul XIII – Dispoziţii finale

Art. 446 – Intrarea în vigoare