Art. 339. Împiedicarea sau îngreunarea circulaţiei pe drumurile publice

(1) Instalarea de mijloace de semnalizare rutieră sau modificarea poziţiilor acestora, fără autorizaţie eliberată de autorităţile competente, de natură să inducă în eroare participanţii la trafic ori să îngreuneze circulaţia pe drumul public se pedepseşte cu închisoare de la 3… Read moreArt. 339. Împiedicarea sau îngreunarea circulaţiei pe drumurile publice

Art. 340. Nerespectarea atribuţiilor privind verificarea tehnică ori efectuarea reparaţiilor

(1) Îndeplinirea defectuoasă sau neîndeplinirea atribuţiilor de verificare tehnică ori inspecţie tehnică periodică a autovehiculelor, remorcilor sau tramvaielor ori a celor referitoare la efectuarea unor reparaţii sau intervenţii tehnice de către persoanele care au asemenea atribuţii, dacă din cauza stării… Read moreArt. 340. Nerespectarea atribuţiilor privind verificarea tehnică ori efectuarea reparaţiilor

Art. 341. Efectuarea de lucrări neautorizate în zona drumului public

(1) Efectuarea unor lucrări de construire, modificare, modernizare sau reabilitare a drumului public ori de amenajare a accesului rutier la drumul public, fără autorizaţie de construcţie eliberată în condiţiile legii ori cu încălcarea condiţiilor stabilite în autorizaţie, se pedepseşte cu… Read moreArt. 341. Efectuarea de lucrări neautorizate în zona drumului public

Art. 342. Nerespectarea regimului armelor şi al muniţiilor

(1) Deţinerea, portul, confecţionarea, precum şi orice operaţiune privind circulaţia armelor letale, a muniţiilor, mecanismelor sau dispozitivelor acestora sau funcţionarea atelierelor de reparare a armelor letale, fără drept, se pedepsesc cu închisoarea de la unu la 5 ani. (2) Deţinerea… Read moreArt. 342. Nerespectarea regimului armelor şi al muniţiilor

Art. 343. Uzul de armă fără drept

(1) Uzul de armă letală sau interzisă, fără drept, se pedepseşte cu închisoarea de la unu la 3 ani. (2) Uzul de armă neletală din categoria celor supuse autorizării, fără drept, se pedepseşte cu închisoarea de la 6 luni la… Read moreArt. 343. Uzul de armă fără drept

Art. 344. Falsificarea sau modificarea. Ştergerea sau modificarea marcajelor de pe arme letale

Falsificarea sau ştergerea, înlăturarea ori modificarea, fără drept, a marcajelor de pe arme letale se pedepseşte cu închisoare de la un an la 3 ani sau cu amendă.

Art. 345. Nerespectarea regimului materialelor nucleare sau al altor materii radioactive

(1) Primirea, deţinerea, folosirea, cedarea, modificarea, înstrăinarea, dispersarea, expunerea, producţia, procesarea, manipularea, depozitarea intermediară, importul, exportul ori depozitarea finală, transportul sau deturnarea materialelor nucleare ori a altor materii radioactive, precum şi orice operaţie privind circulaţia acestora, fără drept, se pedepsesc… Read moreArt. 345. Nerespectarea regimului materialelor nucleare sau al altor materii radioactive

Art. 346. Nerespectarea regimului materiilor explozive

(1) Producerea, experimentarea, prelucrarea, deţinerea, transportul ori folosirea materiilor explozive sau orice alte operaţiuni privind circulaţia acestora, fără drept, se pedepsesc cu închisoarea de la 2 la 7 ani. (2) Sustragerea materiilor explozive se pedepseşte cu închisoarea de la 3… Read moreArt. 346. Nerespectarea regimului materiilor explozive

Art. 346(1). Nerespectarea regimului precursorilor de explozivi restricţionaţi

(1) Producerea, experimentarea, prelucrarea, deţinerea, transportul, punerea la dispoziţie sau utilizarea de precursori de explozivi restricţionaţi, fără drept, constituie infracţiune şi se sancţionează cu închisoare de la unu la 5 ani. (2) Punerea la dispoziţie cu orice titlu de precursori… Read moreArt. 346(1). Nerespectarea regimului precursorilor de explozivi restricţionaţi