Art. 413. Absenţa nejustificată

Absenţa nejustificată a oricărui militar de la unitate sau de la serviciu, care a depăşit 4 ore, dar nu mai mult de 24 de ore, în timp de război, pe durata stării de asediu sau a stării de urgenţă, se… Read moreArt. 413. Absenţa nejustificată

Art. 414. Dezertarea

(1) Absenţa nejustificată de la unitate sau de la serviciu, care depăşeşte 3 zile, a oricărui militar se pedepseşte cu închisoare de la unu la 5 ani sau cu amendă. (2) Dezertarea săvârşită în următoarele împrejurări: a) de doi sau… Read moreArt. 414. Dezertarea

Art. 415. Încălcarea consemnului

(1) Încălcarea regulilor serviciului de pază, intervenţie, însoţire sau de securitate se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 3 ani sau cu amendă. (2) Încălcarea consemnului de către santinela aflată în post la depozitele de armament, muniţii sau… Read moreArt. 415. Încălcarea consemnului

Art. 416. Părăsirea postului sau comenzii

(1) Părăsirea de către militar a postului, a serviciului sau a oricărui alt loc în care acesta trebuia să se afle se pedepseşte cu închisoarea de la 3 luni la un an. (2) Părăsirea comenzii sau a serviciului de permanenţă… Read moreArt. 416. Părăsirea postului sau comenzii

Art. 418. Constrângerea superiorului

(1) Constrângerea, prin orice mijloace, a superiorului de către inferior sau a şefului de către subordonat, la încălcarea îndatoririlor de serviciu se pedepseşte cu închisoarea de la unu la 3 ani. (2) Fapta prevăzută în alin. (1) săvârşită de 2… Read moreArt. 418. Constrângerea superiorului

Art. 419. Abuzul de autoritate

Fapta superiorului sau a şefului care, prin încălcarea atribuţiilor de serviciu, cauzează o vătămare gravă a intereselor legale ale inferiorului sau subordonatului ori îl obligă să încalce îndatoririle de serviciu se pedepseşte cu închisoarea de la unu la 3 ani.

Art. 420. Lovirea superiorului ori a inferiorului

(1) Lovirea superiorului de către inferior sau a şefului de către subordonat, atunci când superiorul sau şeful se află în exercitarea atribuţiilor de serviciu ori pentru acte îndeplinite în legătură cu aceste atribuţii, se pedepseşte cu închisoare de la unu… Read moreArt. 420. Lovirea superiorului ori a inferiorului

Art. 421. Capitularea

Predarea în mâinile inamicului de către comandant a forţelor armate pe care le comandă, lăsarea în mâinile inamicului, distrugerea sau aducerea în stare de neîntrebuinţare de către comandant a mijloacelor de luptă sau a altor mijloace necesare pentru purtarea războiului,… Read moreArt. 421. Capitularea

Art. 422. Părăsirea câmpului de luptă

Părăsirea câmpului de luptă sau refuzul de a acţiona, săvârşite în timpul luptei, ori predarea în captivitate sau săvârşirea altor asemenea fapte de natură a servi cauzei inamicului se pedepseşte cu detenţiune pe viaţă sau cu închisoare de la 15… Read moreArt. 422. Părăsirea câmpului de luptă