Art. 178. Informaţii secrete de stat şi înscrisuri oficiale

(1) Informaţii secrete de stat sunt informaţiile clasificate astfel, potrivit legii. (2) Înscris oficial este orice înscris care emană de la o persoană juridică dintre cele la care se referă art. 176 ori de la persoana prevăzută în art. 175… Read moreArt. 178. Informaţii secrete de stat şi înscrisuri oficiale

Art. 395. Trădarea prin transmitere de informaţii secrete de stat

Transmiterea de informaţii secrete de stat unei puteri sau organizaţii străine ori agenţilor acestora, precum şi procurarea ori deţinerea de documente sau date ce constituie informaţii secrete de stat de către cei care nu au calitatea de a le cunoaşte,… Read moreArt. 395. Trădarea prin transmitere de informaţii secrete de stat