Art. 132. Prescripţia executării măsurilor educative

(1) Măsurile educative neprivative de libertate se prescriu într-un termen de 2 ani de la data rămânerii definitive a hotărârii prin care au fost luate. (2) Măsurile educative privative de libertate se prescriu într-un termen egal cu durata măsurii educative… Read moreArt. 132. Prescripţia executării măsurilor educative